Extern onderzoek naar aanleg zonnepanelen op het dak van Thialf

FOTO NOORDOOST/ALEX DE HAAN

Een extern onderzoeksbureau moet, in opdracht van de provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen, boven water krijgen wat er is misgegaan bij de aanleg van de zonnepanelen op het dak van Thialf, in 2016. Het onderzoek moet deze zomer al klaar zijn.
Lees meer over
Heerenveen

Het ijsstadion in Heerenveen moest eind mei inderhaast de 5000 zonnepanelen op het dak uitschakelen, omdat het risico op brand te groot is. Geen enkele verzekeraar durft zijn vingers aan het complex te branden.

De verzekeraar keurde de panelen van Thialf in 2016 aanvankelijk goed. De verzekeraar kwam daar dit voorjaar op terug vanwege twijfels over de gebruikte dakbedekking en isolatie. De panelen zouden op brandbaar isolatiemateriaal zijn gelegd.

Met dit externe onderzoek willen de aandeelhouders op korte termijn duidelijkheid hebben hoe er, destijds bij de aanleg van de zonnepanelen en daarna, gehandeld is en volgens welke geldende normen. Daarnaast willen de aandeelhouders met dit onderzoek een second opinion over de mogelijkheid om Thialf mét zonnepanelen op het dak te kunnen verzekeren en ook een advies over de vervolgstappen. Grijpt Thialf niet op tijd in, dan dreigt verwijdering van de panelen. De deadline die Thialf heeft loopt 1 oktober 2020 af.

'Weten wat er is gebeurd'

Gedeputeerde Sander de Rouwe (CDA, economie) wil in de rol van aandeelhouder ,,weten wat is er gebeurd. Ik wil een goed beeld kunnen vormen. Daarvoor is een breed onderzoek nodig.'' De twijfel over het gebruikte isolatemateriaal komt van één expert. De Rouwe: ,,We willen een onomstreden bureau inschakelen die ons een second opinion geeft, zodat wij als aandeelhouders onze informatiepositie op orde hebben.''

Landelijke discussie

Daarnaast wil De Rouwe duidelijkheid krijgen over het gebruikte materiaal, omdat de vraag naar zonnepanelen op grote oppervlakten groter wordt. ,,Dit speelt in de hele provincie.'' In de verzekeringswereld zijn twijfels over gebruikte materialen. ,,Dit onderzoek kan ons een beter beeld geven die we als provincie kunnen gebruiken bij eventuele nieuwe plannen.'' En dat geldt niet alleen voor Friesland. De Rouwe spreekt van een ,,landelijke discussie''. Iedereen kijkt naar Thialf, ziet de gedeputeerde.

Geen aanwijzingen voor fouten bij aanleg

De provincie en gemeente benadrukken dat er nu geen aanwijzingen zijn dat er bij de aanleg fouten zijn gemaakt of dat de veiligheid in het geding is. Wel voelen de aandeelhouders zich overvallen door het besluit en de toelichting van de verzekeraars.

Volgens het Verbond van Verzekeraars is de situatie bij Thialf tekenend voor de fouten die er in de zonnedakensector worden begaan. Ze zijn in gesprek met de installatiebranche (Technisch Nederland, Holland Solar) voor landelijke richtlijnen. Heldere wet- en regelgeving in Nederland ontbreekt namelijk. Het kabinet is over dergelijke regelgeving in gesprek.

Wel of geen zomerijs?

Thialf verkeert momenteel in zwaar weer. Er is een tekort van een miljoen, waardoor het lange tijd onzeker was of er wel zomerijs in Thialf zou komen. Dit is inmiddels wel zeker, al moesten KNSB en Topsport Noord beduidend meer huur betalen dan voorgaande jaren.

Maar, zo zeggen experts over de exploitatie van Thialf: wie gouden medailles wil, kan geen zwarte cijfers schrijven. Dus moesten de provincie, de gemeente Heerenveen, de KNSB, NOC-NSF en Topsport Noord om de tafel om te bepalen hoe de rekening verdeeld zou worden.

Binnen Provinciale Staten was het gevoel duidelijk: er is al ruim 50 miljoen in het nieuwe Thialf gestoken, nu is het de beurt aan de sportbonden en de overheid om er geld in te steken. De Staten nemen nog een besluit over een bijdrage van weer eens 2 miljoen euro om de voorkomen het ijsstadion in geldnood komt. Maar het financiële gevaar is daarna allerminst verdwenen.

Nieuws

menu