Duik in reserves en uitstellen verduurzaming: zo kan Heerenveen tegenvaller van 2 miljoen oplossen

Het gemeentehuis van Heerenveen.

Het gemeentehuis van Heerenveen. FOTO ARCHIEF LC

Met het inzetten van de reserves en het op de lange baan schuiven van het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen, denkt het college van Heerenveen de financiële tegenvaller van 2 miljoen euro op te kunnen lossen.
Lees meer over
Heerenveen

Door een administratieve flater telde Heerenveen de afgelopen jaren een aantal eenmalige inkomsten als jaarlijks terugkerende. In totaal rekende de gemeente zich voor bijna 2 miljoen euro te rijk.

Over hoe dat gat gevuld moet worden, mag de gemeenteraad beslissen. Het college van burgemeester en wethouders reikt daarvoor drie oplossingen aan.

De eerste optie is het laten staan van het tekort en over 2021 een niet-sluitende begroting vast te stellen. Een oplossing voor het tekort moet dan in de komende jaren gevonden worden. De vraag is echter of de provincie, die toezicht houdt op de gemeentelijke financiën, met deze optie akkoord gaat.

Het geld kan ook gevonden worden door op zeer korte termijn financiële keuzes te maken. Nadeel is wel dat de mogelijke gevolgen niet goed in beeld zijn.

Het college adviseert de gemeenteraad dan ook om deze oplossingen naast zich neer te leggen en te kiezen voor een derde alternatief. Daarbij wordt de twee miljoen euro gevonden door 800.000 euro uit de structurele ruimte voor tegenvallers en bezuinigingen te halen. De resterende structurele investeringsruimte van om en nabij 700.000 euro kan daarnaast als dekking worden ingezet en het college denkt geld te kunnen besparen door de verduurzaming van de eigen gebouwen uit te stellen.

Met deze maatregelen heeft Heerenveen over 2021 een sluitende begroting en is er meer tijd om te kijken hoe met bezuinigingen, lastenverhogingen en bijgestelde ambities het tekort opgevangen kan worden.

Op 21 september worden de opties besproken in de gemeenteraad. Als er daarna geen extra raadsvergadering nodig is, maakt de gemeenteraad op 5 oktober een keuze.