Drijvend zonnepark op voormalige zandwinplaats Heerenveen

Drijvend zonnepark Nij Beets in aanbouw.

Drijvend zonnepark Nij Beets in aanbouw. BRON GROENLEVEN

Gemeente Heerenveen heeft vorige week een erfpachtovereenkomst gesloten met GroenLeven voor een drijvend zonnepark op de voormalige zandwinplas in Oudehaske. Het streven is dat het park vanaf 2022 energie gaat leveren.
Lees meer over
Heerenveen

Op dit moment wordt er aan een drijvend zonnepark gewerkt op het noordwestelijke deel van de zandwinplas. Het andere deel van de plas, tevens grotere deel, is eigendom van de gemeente. Door de ondertekening van de erfpachtovereenkomst kan GroenLeven ook op dit deel een zonnepark realiseren.

Naar verwachting zal het zonnepark een vermogen hebben van twintig megawatt. Goed voor ongeveer 7 procent van het elektriciteitsverbruik van de gemeente.

Dat de samenleving profiteert van het zonnepark is een belangrijke voorwaarde voor de gemeente. In de overeenkomst is vastgelegd dat GoenLeven een bijdrage stort in het nog op te richten Duurzaamheidsfonds van de gemeente. Zo komen de opbrengsten terecht bij lokale duurzaamheidsinitiatieven. De lokale energiecoöperaties krijgen de mogelijkheid om het zonnepark na afronding van de bouw over te kopen.

Ook zijn er afspraken gemaakt over het betrekken van lokale ondernemers en het onderwijs bij de bouw van het zonnepark.

Donderdagmiddag vond er digitaal een voorlichtingsbijeenkomst plaats over de zandwinplaats voor omwonenden en bedrijven.