Dossier turnmisbruik dijt uit: weer 35 nieuwe meldingen

Directeur Marieke van der Plas van de KNGU maakte de nieuwe cijfers bekend. FOTO ANP

Het dossier turnmisbruik dijt nog steeds uit. De afgelopen weken is het aantal meldingen - door de bond ‘contacten’ genoemd - aangegroeid tot 165. Dat betekent een toename van 35 in de voorbije vijf weken. In totaal gaat het om 131 beschuldigden van grensoverschrijdend gedrag over een periode van 35 jaar in breedte- en topsport. Het merendeel betreft zaken van voor 2012.
Lees meer over
Heerenveen

Van die meldingen zijn er 63 doorgezet naar het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Om hoeveel beschuldigde personen het gaat, is niet duidelijk. Het ISR is inmiddels in tien gevallen een nader onderzoek gestart, die mogelijk kunnen uitmonden in een tuchtzaak. Directeur Marieke van der Plas van de Nederlandse gymastiekunie maakte de cijfers bekend tijdens een online-persbijeenkomst.

Positie Wevers

Aan de positie van coach Vincent Wevers is niets veranderd sinds onthullingen vorige week in NRC Handelsblad en het Noord-Hollands Dagblad. Daaruit blijkt dat TON Almelo de trainer in 2013 heeft ontslagen wegens zijn spartaanse trainingsregime na klachten van tunsters en bezorgde ouders. De KNGU zou daarvan op de hoogte zijn geweest toen de bond hem in 2014 aanstelde tot bondstrainer.

Wevers mag na goedkeuring door het ISR onder anderen zijn dochters Sanne en Lieke gewoon training geven tijdens centrale sessies in Nijmegen. ,,Het ISR bekijkt naar de aard en omvang van de meldingen. Die bekijkt of er acuut gevaar is voor de veiligheid van de turnsters, of het risico daarop. Bij Vincent betekent het dat hij niet met leden of oud-leden van de KNGU contact mag hebben, behalve met de turnsters van TeamNL die zelf hebben aangegeven dat zij met hem willen trainen. Dat verandert niet na een publicatie van journalisten”, lichtte Van der Plas toe.

Naar Heerenveen


Binnenkort verkassen de turnsters van de nationale selectie naar een gloednieuwe turnhal in Heerenveen, zo maakte technisch directeur Mark Meijer bekend. Daar starten zij in januari met de olympische voorbereiding. De coaches en de onafhankelijke waarnemer verhuizen mee, uitgezonderd Nico Zijp. De coach van Tisha Volleman (TopTurnen Zuid) staat nog altijd op non-actief. Er loopt een onderzoek naar aanleiding van (een) klacht(en) over ontoelaatbaar gedrag van de turntrainer.

Intussen is Nederland internationale lobby begonnen om de minimunleeftijd voor het seniorenturnen op te schroeven van 16 naar 18 jaar. De KNGU vormt een coalitie met de zusterbonden van België, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, Ierland, IJsland en Canada. Bondsdirecteur Marieke van der Plas hoopt dat ook de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland aanhaken. Een voorstel van China om de leeftijd juist te verlagen naar 14 jaar is afgeschoten door de internationale turnfederatie.

Nieuws

menu