Commissie geeft Heerenveen advies: 'Kijk voor Klaverblad Noordoost naar verschillende varianten voor zonneweide en landbouw'

Foto Shutterstock

Werk naast varianten voor de inrichting van het bedrijventerrein, ook varianten uit voor de zonneweide en natuurinclusieve landbouw voor Klaverblad Noordoost in Heerenveen, zo adviseert de commissie voor de milieueffectrapportage aan de gemeente Heerenveen.
Lees meer over
Heerenveen

Aan de noordzijde van de A7, tegenover bedrijventerrein IBF, wil de gemeente Klaverblad Noordoost ontwikkelen. Hier moet ruimte komen voor 40 hectare bedrijventerrein, 30 hectare zonneweide en 50 hectare natuurinclusieve landbouw. Voor het plan moest eerst een milieueffectrapportage gemaakt worden, om de milieugevolgen te onderzoeken.

Voor de zonneweide adviseert de commissie om aan twee varianten te denken: één die uitgaat van een maximale energieopbrengst en minimaal ruimtebeslag en één variant met een meer natuurlijker invulling, zodat er lichtinval is, het bodemleven behouden blijft en er ruimte is voor water en begroeiing.

Voor de natuurinclusieve landbouw oppert de commissie twee varianten: één met wisselend en hoger grondwaterpeil en één met het huidige grondwaterpeil. Een wisselend grondwaterpeil kan meer natuurontwikkeling opleveren en remt bovendien de afbraak van veen in de bodem.

Nieuws

menu