Heerenveen moet bezuinigen, maar waar begin je? Bij cultuur, topsport, de jeugd?

Het is ‘pijnlijk’ dat Heerenveen fors moet bezuinigen, vindt vrijwel de gehele gemeenteraad. Waar te beginnen? Bij cultuur, topsport, de jeugd?

Turnen in Sportstad.

Turnen in Sportstad. Foto archief/Catrinus van der Veen

Hoewel de gemeente vorig jaar 2,7 miljoen euro overhield, zijn de zorgen groot. Het tekort dat zal ontstaan, loopt op tot 8 miljoen euro in 2025. Bezuinigingen zijn enerzijds nodig vanwege de financiële onzekerheid waarmee veel meer gemeenten kampen. Er is nood bij de jeugdzorg en huishoudelijke hulp en de herijking van het gemeentefonds kan verkeerd uitpakken.

Anderzijds stuitte Heerenveen vorig jaar onverwachts op een min van 2 miljoen euro, omdat eenmalige inkomsten waren ingeboekt als structurele inkomsten. Een eigen fout dus. Volgens verschillende oppositiepartijen heeft de gemeente bovendien te grote ambities in deze moeilijke tijd. Zo gaat er te veel geld naar topsport, vinden zij.

De coalitiepartijen - PvdA, VVD en CDA - lijken die topsport juist te willen sparen. Zij gaven donderdagavond tijdens een lange commissievergadering over de gemeentelijke financiën aan Thialf en Sportstad waardevol te vinden. Steun kwam er, evenals bij andere onderwerpen, van partijen als D66 en Gemeentebelangen. Overigens hakt de raad pas op 8 juli knopen door.

D66 haalde een recent rapport aan van adviesbureau Decisio met als conclusie dat topsport Heerenveen 19 miljoen euro per jaar oplevert en goed is voor ruim driehonderd banen. De PvdA wees, met hetzelfde rapport in de hand, op de uitstraling van bijvoorbeeld Thialf. ,,Denk aan de exposure en de banen’’, zei Wanda Ottens.

De SP, Heerenveen Lokaal, GroenLinks en de FNP waren juist zeer kritisch. ,,Thialf is onze nationale trots, toch? Dan moet je die ook nationaal laten bekostigen’’, zei SP’er Jan van der Veen. De breedtesport gaat voor. GroenLinks en D66 zijn bang dat de gemeente wil bezuinigen op de aanpak van laaggeletterdheid. Volgens wethouder Hedwich Rinkes is dat niet aan de orde. ,,Alleen een extra post hiervoor gaan wij schrappen, omdat het al op een andere manier geregeld is.’’

Over bezuinigingen op cultuur waren met name de ChristenUnie, GroenLinks en Heerenveen Lokaal fel. ,,Cultuur is zo ontzettend belangrijk voor deze samenleving’’, zei Gerrie Rozema (GL). ,,Cultuur verrijkt ons leven. Anders worden we allemaal oppervlakkige mensen’’, ging Lia de Heij (CU) verder.

De VVD vroeg per direct aandacht voor de overlast in recreatiegebied De Heide. ,,Grijp in’’, stelde Tjeerd Waterlander. Volgens burgemeester Tjeerd van der Zwan neemt het aantal klachten inderdaad flink toe. Corona speelt hierbij een rol. Maar of een nachtelijke sluiting nou de oplossing is? ,,Het is een groot gebied en moeilijk af te sluiten. Dat is een rigoureus middel.’’ Het zou uiteindelijk kunnen, op z’n vroegst in augustus, zei Van der Zwan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen