CDA wil dat provincie komende herfst damherten laat afschieten

Damherten. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Als het aan de Statenfractie van het CDA ligt, begint de provincie Fryslân in de herfst met het uitdunnen van de populatie damherten in Friesland.

De fractie reageert op de oproep van het dorpsbelang van Mildam. Rondom Katlijk, Mildam, Oldeberkoop en Elsloo leven al enkele jaren grote groepen damherten. Het bestuur van plaatselijk belang riep in een brief gericht aan Gedeputeerde Staten de provincie op om de populatie te verkleinen. Volgens dorpsbelang wordt de groep damherten te groot en vormen ze een gevaar voor de omgeving. Ze lopen over de weg, richten schade aan in de natuur en aan tuinen in het dorp.

Het CDA wil nu van gedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP, wild) horen of hij bereid is om komende herfst te beginnen met het terugdringen van de populatie. De provincie heeft vorig jaar met belanghebbenden een beheersplan opgesteld. De Statenfractie van het CDA wil weten wat daar nu de status van is en of de provincie al uitvoering heeft gegeven aan het plan.

Volgens de provincie telt Friesland sowieso vier damhertengroepen, waarvan die rond Katlijk de grootste is. Ook bij Dokkum leeft een grote groep damherten in de natuur.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen