Bouw testlab circulaire plastics in Heerenveen gestart

FOTO ARCHIEF LC

FOTO ARCHIEF LC

De bouw van het Nationaal Testcentrum Circulair Plastic (NTCP) op bedrijventerrein Haskerveen in Heerenveen is afgelopen week gestart. Het moet een broedplaats worden voor uitvindingen op het gebied van plastic hergebruik.
Lees meer over
Heerenveen

Het landelijke testcentrum moet medio maart 2020 klaar zijn. Met de realisatie van het centrum is een bedrag van ongeveer 3 miljoen euro gemoeid en wordt gefinancierd door bijdragen van onder andere Rijksoverheid, Provinsje Fryslân en het Afvalfonds. De eerste machines zullen eind december geleverd worden.