Boosheid over 'sneaky' verlenging gasconcessie

De gaswinconcessie voor een groot gebied in het zuiden van Friesland wordt vijftien jaar verlengd. Tegenstanders zijn boos, temeer omdat ze officieel van niets hebben gehoord. ,,Ze gaan gewoon hun eigen gang.”

De gaswinlocatie aan het Lang'Ein in Langezwaag is onderdeel van de concessie Gorredijk.

De gaswinlocatie aan het Lang'Ein in Langezwaag is onderdeel van de concessie Gorredijk. FOTO JILMER POSTMA

Het is een probleem waar tegenstanders van gaswinning vaak mee kampen. Meestal is niet meer aan te vechten dat in een regio gas mag worden gewonnen, omdat de concessie vaak al lang geleden is verleend. Procedures over specifieke gasvelden maken mede daarom weinig kans.

In het zuiden van Fryslân zou dat binnenkort anders zijn. De concessie voor een groot gebied rond Heerenveen zou in juli 2024 aflopen, 35 jaar na de verlening in 1989. Deze concessie, inmiddels in handen van Vermilion, bepaalt dat in 71.000 hectare (ruwweg in de vierhoek Sloten-Beetsterzwaag-Makkinga-De Blesse) gas mag worden gewonnen. Die dient als grondslag voor de vergunningverlening voor specifieke velden.

Bij de stichting Gas DrOvF hoopten ze met het aflopen van deze concessie, formeel de winningsvergunning Gorredijk, meer juridische mogelijkheden te krijgen. De stichting, die ijvert tegen gaswinning in het grensgebied van Drenthe, Overijssel en Friesland, voerde het alvast aan als argument tegen de beoogde winning uit twee velden bij Noordwolde.

'Het is dat ik getipt werd, anders hadden we het niet geweten'

Twee weken geleden bleek plotseling dat de concessie door het ministerie was verlengd tot eind 2039, zonder dat het actief naar buiten werd gebracht, zegt stichtingsvoorzitter Jeannette van der Velde. ,,Het is dat ik getipt werd dat het in de Staatscourant stond, anders hadden we het niet geweten.”

De verlenging is niet met advertenties aangekondigd en ook zijn er geen inspraak- of informatieavonden belegd, terwijl dat bij concrete projecten tegenwoordig wel gebeurt. Van der Velde noemt het ,,een beetje sneaky, maar ongetwijfeld wel geoorloofd”.

Op tijd voor bezwaarschrift

Medebestuurslid Carolien Spruijt vindt het veelzeggend dat de verlenging alleen in de Staatscourant werd gepubliceerd. ,,Ze zeggen: ‘we weten jullie te vinden’, maar aan de andere kant gaan ze gewoon hun eigen gang. Het voelt als een signaal: wat we ook doen, ze gaan toch wel door.” De stichting is nog op tijd voor het indienen van een bezwaarschrift en gaat dat ook doen.

Hidde Baars van Vermilion zegt de verlenging van de concessie als een formele stap te zien. Actief informeren werd daarom niet nodig geacht. ,,Ik heb daar eerlijk gezegd ook nooit echt zo bij stilgestaan. Dit is een voortzetting van het beleid. En an sich betekent het ook niet zoveel, alleen dat je er actief mág zijn.”

Van der Velde van de stichting vindt dat ook de provincie Fryslân bezwaar moet aantekenen, nu die tegen gaswinning zegt te zijn. Dit is volgens haar de kans om juridisch in actie te komen. ,,Als je zegt als provincie dat je tegen gaswinning bent, zal je deze gelegenheid echt moeten aangrijpen.”

Het ministerie kon maandagmiddag niet inhoudelijk reageren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen
Friese gasvelden