Bomenkap in centrum Heerenveen startschot van werkzaamheden Wetterskip Fryslân aan waterkeringen

De kade aan de Heideburen is een van de plekken in Heerenveen die moeten worden opgehoogd. FOTO NIELS DE VRIES

De waterkeringen in het centrum van Heerenveen worden de komende tijd aangepakt. Daarom worden vanaf woensdag enkele weken lang bomen gekapt ter hoogte van de Muntflats, de Heideburen en de Feanskieding.
Lees meer over
Heerenveen

De keringen worden versterkt om inwoners in de toekomst te beschermen tegen wateroverlast bij extreme neerslag. In totaal wordt 1,3 kilometer aan keringen langs de Heideburen, Nieuwburen, Breedpad, Badweg, Wederik en de vaart Feanskieding versterkt. De huidige keringen voldoen niet meer aan de eisen.

Enkele op te knappen keringen lopen door tuinen van particulieren. Samen met hen en de gemeente heeft Wetterskip Fryslân overlegd over het ontwerp. Bij de werkzaamheden wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de natuurlijke hoogten in Heerenveen, daardoor zijn er geen grootschalige ophogingen nodig in de openbare ruimte en particuliere tuinen.

Bomenkap

Wel worden er ter voorbereiding bomen gekapt ter hoogte van de Muntflats, Heideburen en de Feanskieding. De wortels van deze bomen kunnen volgens het waterschap de stabiliteit van de kering in gevaar brengen als ze bij storm omwaaien. Bij de Muntflats worden de bomen aan de spoorzijde gekapt om plaats te maken voor een nieuwe damwand.

Eerder was het plan volgens de gemeente Heerenveen een ‘totale kaalslag van de bestaande groenstructuur’, daar is toen een stokje voor gestoken. De gemeente betaalt nu 50.000 euro mee, daarom worden er bij de Feanskieding nu nieuwe bomen teruggeplant voor de gekapte bomen, die worden in de onderberm van de waterkering geplant.

Langs de Feanskieding wordt daarnaast een 600 meter lange strook riet aangelegd om de waterkwaliteit te verbeteren.

In totaal kost het project 600.000 euro. De werkzaamheden zullen tot en met juni 2021 duren.

Nieuws

menu