Besluiten begrijpelijker en ambtenaren objectiever. Die aanbevelingen doet commissie bezwaarschriften aan gemeente Heerenveen

Besluiten van de gemeente Heerenveen moeten leesbaarder en begrijpelijker worden dan nu het geval is. Ook zouden ambtenaren zich in sommige gevallen objectiever op moeten stellen.

Crackstate.

Crackstate. Foto: LC/Jan de Vries

Lees meer over
Heerenveen

Die aanbevelingen doet de commissie bezwaarschriften in het jaarverslag 2021. In dat jaar ontving de gemeente Heerenveen 202 bezwaarschriften. Dat kan gaan over inwoners of ondernemers die zich verzetten tegen een woningbouwproject of een ander besluit van de gemeente.