Begroting Heerenveen in orde, zorgen over de jeugd

De begroting van Heerenveen is in orde. Wel maken raadsleden zich zorgen over de financiële positie van de gemeente en over de jeugd, duurzaamheid en schulden van inwoners.

Foto

Foto LC

Het zijn onzekere tijden, concludeerden vrijwel alle raadsleden gisteravond tijdens een urenlange vergadering over de begroting voor 2021. Vanwege de coronapandemie én vanwege geldproblemen. Als gevolg van een financiële blunder kan Heerenveen jaarlijks zo’n 2 miljoen euro minder uitgeven dan gedacht.

,,De toekomst zit barstensvol onzekerheden’’, zei fractievoorzitter Jan van der Veen van de SP. Zijn collega Jentsje Abma van het CDA maakte een treffende vergelijking: ,,De begroting is sluitend, ondanks de turbulente aanloop. We zijn als het ware een drukke weg aan het oversteken en staan nu op de vluchtheuvel midden tussen twee drukke verkeersstromen. Een beetje de K.R. Poststraat tijdens de spits.’’

De CDA-voorman doelde op een eerder besluit van de raad, in september, om tijd te kopen en de begroting nu eerst ,,werkbaar’’ te maken. In de eerste maanden van volgend jaar worden vervolgens echte keuzes gemaakt. Keuzes die pijn gaan doen. Een inkrimping van het aantal ambtenaren is al genoemd als optie. Ook ijsstadion Thialf kan het slachtoffer worden. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen worden bij deze keuzes betrokken. Een motie hierover van Gemeentebelangen, VVD en Heerenveen Lokaal werd aangenomen.

Jeugd in coronatijd

Verschillende fracties in de raad, met name de oppositiepartijen, gaven aan zorgen te hebben over de jeugd in deze coronatijd. ,,De jongeren hebben het erg zwaar’’, zei Age Hartsuiker van Heerenveen Lokaal. ,,Zij kunnen niet bij elkaar komen en zoeken de hoekjes en de gaatjes op.’’ Daarnaast is er te weinig geld voor de jeugdzorg, ondanks een recente extra bijdrage van het rijk. Sommige partijen noemden dit onderwerp (sociaal domein) op de lange termijn zelfs belangrijker dan corona.

Volgens wethouder Hedwich Rinkes is het ambulante jeugdwerk netjes op peil. Heerenveen heeft hierover afspraken gemaakt met welzijnsorganisatie Caleidoscoop. ,,Er zijn geen signalen dat er extra inzet nodig is. Wij doen niet te weinig. Deze zorg is keurig op niveau.’’

‘Schulden kwijtschelden’

GroenLinks vroeg aandacht voor de schuldhulpverlening en duurzaamheid. D66 en Gemeentebelangen stipten duurzaamheid eveneens aan. ,,Er komt ook een tijd ná corona’’, zei Ojanne de Vries van D66. Veel partijen lieten weten niet blij te zijn met het uitstel van de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Dit uitstel is echter nodig om tijd en geld te winnen.

Een amendement van de FNP om een fonds van 1 miljoen euro in te stellen voor dorpshuizen en sportverenigingen die in de problemen komen door de coronamaatregelen, haalde het niet. Heerenveen helpt sportverenigingen al met een huurverlaging en er zijn landelijke en provinciale regelingen, gaf wethouder Rinkes aan. Landelijke steun voor dorpshuizen is ook onderweg.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen