Basisschoolleerlingen uit Heerenveen en Opsterland werken in natuurgebieden en agrarisch landschap

FOTO NADINE DE RUITER

De afgelopen periode hebben ruim 350 basisschoolleerlingen uit Heerenveen en Opsterland gezaagd en gesnoeid in houtwallen in het agrarische landschap of in een natuurgebied tijdens de biologiedagen.
Lees meer over
Heerenveen
Opsterland

De dagen zijn op meerdere manieren leerzaam. De leerlingen gaan naast het beheerwerk tijdens veldopdrachten op zoek naar dier- en plantsoorten en leren zo alles over biodiversiteit in natuurgebieden of het agrarische landschap.

Wethouder Hedwich Rinkes van gemeente Heerenveen snoeide donderdag samen met kinderen van groep 8 van OBS Route 0513 elzensingels van familie Yntema in Nieuweschoot. ‘Ik vind het belangrijk dat kinderen al jong in aanraking komen met alle mooie dingen die de natuur te bieden heeft’, aldus de wethouder.

Dit najaar bezoeken vijftien klassen van verschillende basisscholen uit Heerenveen en Opsterland een natuurgebied of een boerenbedrijf. Dat laatste is voor het eerst. Boeren onderhouden onder meer hakhoutbosjes en houtwallen die belangrijk zijn voor veel dier- en platensoorten.

De biologiedagen bestaan sinds de jaren ‘90 en het project wordt mogelijk gemaakt door NME de Naturij, Landschapsbeheer Friesland, Agrarische natuurvereniging ELAN Zuidoost-Friesland, gemeente Heerenveen, Van Teyens Fundatie en de Nationale Postcode Loterij.

Nieuws

menu