Angst en schofferingen: 'Bejegening van bijstandsgerechtigden deugt niet in Heerenveen'

De benadering van inwoners in de bijstand door Heerenveense ambtenaren is niet in orde. Dat vinden veel partijen in de gemeenteraad.

FOTO

FOTO ARCHIEF

Onder meer de PvdA, FNP, SP, Gemeentebelangen en D66 vroegen gisteravond tijdens een ingelast debat aandacht, voor de bejegening van mensen in de bijstand die naar het gemeentehuis komen. Die deugt niet, stellen zij. Inwoners voelen zich soms onveilig, angstig of geschoffeerd, anderen durven niet eens naar het gemeentehuis te gaan, aldus de PvdA. Bij deze partij hebben zich de afgelopen weken al twintig mensen gemeld – ,,kwetsbaar en sterk’’ – met zulke verhalen, vertelde fractievoorzitter Wanda Ottens.

De extra vergadering vond plaats op verzoek van GroenLinks. Deze fractie wil dat er een omslag komt. De Rekenkamer moet onderzoek doen naar de bijstand, het wantrouwen en de opsporingsmethoden, aldus de partij. De PvdA en de SP willen dat ook. Dimph van Ruth van de SP heeft ,,plaatsvervangende schaamte’’ en spreekt van ,,pijnlijke en schokkende verhalen’’.

‘Signaal serieus nemen’

Wethouder Hedwich Rinkes (CDA) zei de verhalen over angst en onveiligheid niet te herkennen. ,,Maar het is wel een signaal dat wij heel serieus nemen.’’ Rinkes wees op het bestaan van een onafhankelijke klachtencommissie, los van de gemeente, waar mensen heen kunnen.

Na een vraag van Rixt de Jong van D66 of de wethouder wel eens buikpijn heeft bij de uitvoering van de (landelijke) wet, gaf Rinkes aan de bijstand heel sober te vinden. ,,Het is de eindjes aan elkaar knopen.’’

Lees ook: Bijstandsaffaire: Heerenveen denkt aan giftengrens van 1200 euro

De gemeente zou hartelijker moeten zijn, vindt zij, en zou bovendien meer ruimte moeten krijgen van het rijk voor eigen beleid. Een vrijstelling van giften tot 1200 euro per jaar geeft bijstandsgerechtigden meer lucht. Een meerderheid van de gemeenteraad voelt hier wel voor. Voor 1 maart horen de raadsleden hoe de nieuwe regels van Heerenveen er straks uitzien. Rinkes: ,,Die helderheid is alleen maar goed. Voor de inwoners en voor hun netwerk.’’

VVD en CDA wezen eveneens op de klachtencommissie waar inwoners heen kunnen. Volgens het CDA gaat lang niet alles fout. Samen met de VVD vindt de partij dat er voor de ontvangers van bijstandsgeld regels en verplichtingen moeten zijn.

Meer dan 1500 terugvorderingen

Heerenveen heeft de afgelopen vijf jaar van 1075 bijstandsgerechtigden (een deel van het) bijstandsgeld teruggevraagd. Bij sommige inwoners gebeurde dat meerdere keren. In totaal gaat het om 1535 terugvorderingen, blijkt uit antwoorden op vragen van D66. Hierbij ging het in 44 zaken om meer dan 10.000 euro. De meeste terugvorderingen (1087) lagen onder de 1000 euro. Dit jaar heeft de gemeente al 5 keer geld teruggevraagd.

Het aantal terugvorderingen per jaar daalde van 2016 tot en met 2019 langzaam, voornamelijk omdat het totale aantal uitkeringen afnam. In 2020 liep het aantal uitkeringen én terugvorderingen weer op. Overigens is er niet altijd sprake van fraude. De hoogste terugbetalingsbedragen komen voort uit een onjuiste opgave van het woonadres. Ook het verzwijgen van inkomen (zwart en wit) en inkomsten uit werk gebeurt vaak.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen