Akkrumer toren hersteld, haan terug op hoogste punt

In mei stond de kerktoren nog in de rode steigers. FOTO SIMON BLEEKER

De restauratie van de toren bij de Terptsjerke in Akkrum is klaar. Woensdagochtend om tien uur is de gouden haan teruggeplaatst op het hoogste punt van de toren.
Lees meer over
Heerenveen

De leibedekking van de torenspits is compleet vernieuwd. Daarnaast vertoonden met name de hoeken van de toren op de zuidwestkant de laatste jaren flinke lekkages. Hierdoor ging het achterliggende houtwerk rotten.

Verschillende balken uit de spantconstructie zijn hersteld en meer dan de helft van het dakhout is vervangen. Tegelijkertijd is het houtwerk geschilderd en is de stilstaande klok aan de noordkant gerepareerd.

Opdrachtgever is de Monumentenstichting Boarnsterhim. Die is eigenaar van de toren. Het kerkgebouw, dat eerder al werd opgeknapt, is van de kerkstichting. Verschillende fondsen en instellingen hebben financieel bijgedragen aan de restauratie van de toren.

Gouden haan en bol opnieuw verguld

Tijdens de opknapbeurt heeft restaurateur Klaes Posthuma uit Akkrum de gouden haan en de bol onder het torenkruis opnieuw verguld. Hij ontdekte hierbij bijzondere teksten uit de negentiende eeuw in de bol (pijnappel). De teksten zijn bij de herbouw van de toren in 1882 aangebracht.

Er staat: ‘Van buiten goud, van binnen hol, ben ik toch Akkrums grootste bol. Al ben ik van binnen niet gevuld, van buiten ben ik door M. Bakker verguld. 17 juli 1882 kwam de haan boven op mij te staan, dat heeft Jan Sjoukes Hidma gedaan’.

De Monumentenstichting Boarnsterhim liet hier dit (corona)jaar enkele teksten aan toevoegen: ‘Maitiid 2020. Troch it koronafirus is de hiele wrâld oerstjoer, yn dy dagen komme der nije laaien op de toer’.

Nieuws

menu