Waddenvereniging vangt driemaal bot bij Raad van State om gaswinning

Waddenzee tussen Harlingen en Terschelling. FOTO ARCHIEF LC

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mag door met gaswinning langs en onder de Waddenzee, ondanks protesten van de Waddenvereniging.
Lees meer over
Harlingen

De Raad van State deed woensdag in drie zaken uitspraak, die door de Waddenvereniging tegen de NAM waren aangespannen. Het ging daarbij om de instemmingsbesluiten voor de winningsplannen Blija (Blija-Ferwerderadeel, Blija-Zuidoost en Blija-Zuid) en Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen (MLV).

De Waddenvereniging vond dat de minister onvoldoende rekening heeft gehouden met de zeespiegelstijging en bodemdaling in de gebieden. In beide gevallen wordt deels gas gewonnen uit de bodem onder de Waddenzee. Volgens de natuurorganisatie bestaat het gevaar dat delen van de Waddenzee tijdens laag water niet meer droogvallen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de vogelstand en ander natuurlijk leven.

Bezwaren onvoldoende aannemelijk gemaakt

Volgens de Raad van State heeft de Waddenvereniging haar bezwaren onvoldoende aannemelijk gemaakt. Bovendien wordt om de vijf jaar gemonitord welke gevolgen de gaswinning op de omgeving heeft.

Uit het gasveld Blija-Ferwerderadeel wordt al sinds 1985 gas gewonnen, uit het gasveld Blija-Zuidoost sinds 2001 en uit het gasveld Blija-Zuid sinds 2012. De minister heeft met het winningsplan ingestemd en daarbij onder meer bepaald dat tot 2036 in totaal maximaal 4,724 miljard kubieke meter gas mag worden gewonnen.

Het winningsbesluit voor het MLV-gebied loopt ook tot 2036. De NAM gebruikt hiervoor de gasvelden Nes, Moddergat, Lauwersoog-Centraal, Lauwersoog-Oost, Lauwersoog-West en Vierhuizen-Oost.

Voor de laatste locatie, die dit jaar zou worden gesloten, is door de minister ingestemd met een verlenging van de winning tot 2025. De Waddenvereniging maakte zich zorgen over de extra hoeveelheid gas die in die periode wordt gewonnen.

Nieuws

menu