Waddenvereniging heeft geen vertrouwen in toekomstbeleid Waddenzee: 'Een grabbelton aan wensen en ideeën'

De Waddenzee. FOTO PIXABAY

Met de nieuwe ontwerpagenda voor het Waddengebied 2050 waar de Tweede Kamer donderdag over spreekt, wordt volgens de Waddenvereniging de Waddenzee onvoldoende beschermd.
Lees meer over
Harlingen
Ameland
Noardeast-Fryslân
Schiermonnikoog
Terschelling
Vlieland
Waadhoeke

De vereniging vindt dat het document, het nieuwe beleid als het aan de regering ligt, geen beleidskader biedt. Hoewel het doel van de agenda voor het Waddengebied is om de Waddenzee goed te beschermen en te ontwikkelen, heeft de Waddenvereniging daar geen vertrouwen in, zo stelt Lutz Jacobi, directeur van de verenging. „Ik noem dit geen beleid, maar een grabbelton aan wensen en ideeën. Een helder kader van wat wel en niet kan is er niet en ook wordt niet duidelijk hoe en waaraan wordt getoetst.”

De Waddenvereniging wil dat er concrete besluiten in het document worden opgenomen die ervoor zorgen dat de negatieve effecten van activiteiten zoals visserij, baggeren en gas- en zoutwinning worden teruggeschroefd. Ook vraagt de vereniging om één samenhangend natuurherstelprogramma voor de Waddenzee, in plaats van zes aparte programma’s.

Nieuws

menu