Waadhoeke hoeft plaatsnamenbeleid niet te wijzigen

Naast Nederlands en Fries heeft Waadhoeke ook de Bildtse taal op de plaatsnaamborden FOTO ARODI BUITENWERF

Gemeente Waadhoeke hoeft het gevoerde plaatsnamenbeleid niet te wijzingen. De rechtbank wijst een verzoek van Jehannes Elzinga uit Franeker af.
Lees meer over
Waadhoeke

Elzinga, gesteund door de Topografyske Wurkgroep Fryslân, stelde al in 2019 dat als hoofdtaal voor de plaatsnamen in Waadhoeke het Fries gekozen zou moeten worden. Nu worden het Nederlands en Fries in de herindelingsgemeente door elkaar gebruikt. Elzinga voelt zich gediscrimineerd dat hij wordt verplicht voor zijn woonplaats het Nederlands te gebruiken in officiële correspondentie.

Lees ook PREMIUM | Strijders voor Friese plaatsnamen bij de rechter: 'Kies foar it ien of it oar, no is it in rommeltsje'

Waadhoeke beschouwde de claim als niet ontvankelijk. De rechtbank volgt dit oordeel in het door Elzinga aangespannen hoger beroep. een inhoudelijke beoordeling is dan ook niet noodzakelijk.

Elzinga is teleurgesteld in de uitspraak en beroept zich op eventuele vervolgstappen.

Nieuws

menu