Vaargeul Boontjes blijft open voor schepen van 3,5 meter diep

FOTO PIXABAY

De vaargeul Boontjes tussen de sluis van Kornwerderzand en de haven van Harlingen blijft de komende jaren bevaarbaar voor schepen met een beladen diepte van 3,5 meter.
Lees meer over
Harlingen
Súdwest-Fryslân

Het Friese college van Gedeputeerde Staten maakte dinsdag bekend dat er een overeenkomst is gesloten tussen het rijk en de provincie over het onderhoud van de geul. Beladen schepen die 3,5 meter diep steken, 11,4 meter lang zijn en een maximale lengte van 134 meter hebben, kunnen er ook in de toekomst nog doorheen. Maar een verdere verdieping van de geul, een wens van Harlingen, is voorlopig niet aan de orde.

Ondernemers in de haven van Harlingen willen de geul verdiepen tot 4,70 meter onder NAP, maar hij blijft 3,80 onder NAP. Volgens gedeputeerde Avine Fokkens is een verdieping niet realistisch omdat de verwachte groei van de overslag in de Harlinger haven is uitgebleven. Ook zijn de onderhoudskosten om de diepte op peil te houden hoger dan verwacht.

Er werd berekend dat er jaarlijks 200.000 kubieke meter bagger moest worden verwijderd, maar in 2019 werd er al zo’n 363.000 kubieke meter uitgehaald.

De provincie en het rijk zijn nu overeengekomen dat er een onderzoek komt naar de onderhoudskosten, de morfologie van het gebied en het aantal containers dat via de geul wordt vervoerd. De uitkomsten daarvan zijn bepalend voor het onderhoud vanaf 2023.

Twee maanden geleden al meldde het ministerie van Infrastructuur en Veiligheid dat het onderzoek wilde doen naar het gebruik van de vaargeul. Dat gebeurde na vragen van de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer. De geul is niet alleen belangrijk voor de scheepvaart tussen Kornwerderzand en Harlingen, maar is ook een belangrijke schakel tussen de Friese havenstad en de Nederlandse binnensteden.

Nieuws

menu