Uitkijkpunt van Wijnaldum vol glassplinters na vandalisme. 'It moaiste soe wêze as se trasearje kinne wa't it dien hawwe'

Glassplinters in de Terpentoer.

Glassplinters in de Terpentoer. Foto: Archeologisch Wijnaldum

Glassplinters en een kapot informatiepaneel. Dat troffen voorbijgangers vorige week in het 3 meter hoge uitkijkpunt over de terpen van Wijnaldum.
Lees meer over
Harlingen

„It is hiel ferfelend”, zegt Afke Stoer van het Archeologisch Steunpunt . „De toer sels is hufterproof , mar de glêzen plakkaten binne dat net.”