'Tiltmeters hadden bodemdaling Wijnaldum kunnen beperken'

FOTO

FOTO ANP

De zoutwinning in de Waddenzee leidt volgens Frisia Zout in Harlingen niet tot schade. Tiltmeters houden de gevolgen in de gaten.
Lees meer over
Harlingen

De inzet van zogeheten tiltmeters om eventuele schade aan gebouwen in Harlingen door zoutwinning in de Waddenzee op luttele kilometers uit de kust in kaart te brengen, is volgens geoloog Peter van der Gaag van groot belang. De techniek maakt het mogelijk eventuele bodemdaling in de ondergrond van Harlingen te voorspellen en in te grijpen indien noodzakelijk.

Volgens Frisia Zout, dat in september begon met de winning onder de Waddenzee en hiervoor tot 2052 vergunning heeft, zal van schade in de stad geen sprake zijn. Raadsleden in Harlingen, die hierover woensdag werden geïnformeerd, zijn daar uitermate sceptisch over.

Van der Gaag stelde dat wereldwijd al vele jaren met tiltmeters wordt gewerkt, maar dat hiervoor in Nederland tot voort kort geen animo was. ,,In 1995 waren we met FRIMA (voorloper Frisia Zout, red.) al heel ver om deze in het gebied rond Wijnaldum te gebruiken, maar dat ging uiteindelijk niet door, mede door tegenwerking van Nederlandse instanties. Het is voor mij nog steeds een raadsel waarom. Met zekerheid kan ik zeggen dat de bodemdaling dan nooit zo veel was geweest als nu het geval is.’’

Technisch-directeur Bart Hendriks van Frisia Zout maakte duidelijk dat het bedrijf geen waarborgfonds gaat instellen, omdat niet wordt uitgegaan van schade aan Harlinger gebouwen of de zeedijk. ,,We nemen geen hypotheek op de toekomst.’’ Hij hekelde de negatieve beeldvorming van zijn bedrijf. ,,Onze schone zoutproducten worden in industrieën in 70 landen gebruikt.’’ Mocht de winning onverhoopt eerder worden beëindigd, is terugkeer naar land niet mogelijk.