Stichting voor versterking Bruine Vloot

Schepen van de Bruine Vloot aan het Plankenpad in Harlingen. FOTO LC

Met de oprichting van de stichting REDDEVLOOT moeten de marktbekendheid en het imago van de Bruine Vloot worden versterkt.
Lees meer over
Harlingen

De Bruine Vloot van Harlingen maakt sinds het uitbreken van de coronapandemie moeilijke tijden door. Het vaarseizoen ging vorig jaar volledig verloren en ook voor dit jaar lijkt er nog weinig perspectief. Ook collega-schippers in andere gemeenten staat het water aan de lippen. Met de oprichting van de stichting REDDEVLOOT werd deze week in Harlingen, dat het grootste deel van de chartervloot herbergt, een nieuwe stap gezet om grip op de problematiek te krijgen.

De stichting beoogt onder meer het faciliteren of ondersteunen van activiteiten bedoeld om marktbekendheid en imago van de Bruine Vloot te versterken. Ook wil de stichting hulp bij acute zaken, die naar oordeel van het bestuur noodzakelijk en te verantwoorden zijn en qua omvang bij de stichting passen, financieel faciliteren.

Gemeenten uit het vaargebied van IJsselmeer en Waddenzee troffen vorige zomer al maatregelen om de eerste pijn te verzachten, maar tevens groeide het besef dat gezamenlijk werken aan lange termijn oplossingen noodzakelijk is. Ook de rijksoverheid zegde 15 miljoen euro toe, maar daarvan is nog steeds niets uitbetaald.

Nieuws

menu