Rookgassen van afvaloven Harlingen hadden vorig jaar geen negatieve invloed op agrarische productie

Harlingen. Afvaloven REC.

De rookgassen uit Reststoffenenergiecentrale (REC) van Omrin in Harlingen hebben geen negatieve invloed op de agrarische productie in de buurt. Uit het monitoringsonderzoek over het jaar 2019 bleek dat er geen kwalijke stoffen uit de centrale zijn neergedaald op de gewassen op landbouwpercelen.
Lees meer over
Harlingen

LTO Noord zegt tevreden te zijn dat agrariërs zich geen zorgen hoeven te maken over de luchtkwaliteit.

In het monitoringsonderzoek wordt gekeken naar de verspreiding van diverse stoffen die in potentie uit de schoorsteen van de afvalenergiecentrale zouden kunnen komen. Het voorkomen van die stoffen in speciaal voor het onderzoek geteelde spinazie en boerenkool dient als graadmeter. Tevens worden gras en koemelk bemonsterd en wordt met kalkpapier een bepaling gedaan.

Met deze verschillende methoden worden concentraties van stoffen als cadmium, kwik, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), dioxinen en fluoriden gemeten. Voor de gehalten van cadmium, kwik, PAK’s, fluoriden en dioxinen zijn in de metingen geen waarden gevonden die laten zien dat de afvalenergiecentrale iets toevoegt aan het achtergrondniveau van die stoffen.

Sinds de start van de REC loopt er in opdracht van LTO Noord een biomonitoringprogramma uitgevoerd door Wageningen UR. Ook in 2020 zal de Wageningen UR, in opdracht van LTO Noord en Omrin, een biomonitoring uitvoeren.

Nieuws

menu