Renovatie van fietspad langs Kimswerderweg en Harlingerweg afgerond

FOTO JOACHIM DE RUITER

De renovatie van het fietspad langs de Kimswerderweg en Harlingerweg is afgerond. Donderdag werd het fietspad officieel in gebruik genomen.
Lees meer over
Harlingen
Súdwest-Fryslân

De gemeenten Harlingen en Súdwest-Fryslân trokken samen op bij de renovatie. De asfaltlaag en de markering op het pad werden vernieuwd. De kosten bedroegen ongeveer 80.000 euro.

Wethouder Erik Faber van de gemeente Súdwest-Fryslân en wethouder Harry Boon van de gemeente Harlingen strooiden donderdag een bloemen- en kruidenzaagmengsel in de berm langs het fietspad om de afronding van het project officieel te maken. Beide gemeenten willen in de toekomst zo veel mogelijk ecologisch bermbeheer toe te passen.

Het fietspad loopt dwars door het natuurgebied ‘Het Hegewiersterfjild’, een broedgebied voor zowel wad- als weidevogels.

Nieuws

menu