Noordwest-Friesland: corona wijzigt de toekomstige woonwensen

Het dit jaar opgeleverde nieuwbouwproject Dukdalf aan de Zuiderhaven in Harlingen. FOTO RENE ATTEMA    

Onderschat de gevolgen van corona niet wat betreft toekomstig wonen in de provincie Friesland. Ook de aandacht voor gezond ouder worden beïnvloedt de markt.
Lees meer over
Harlingen
Waadhoeke

Deze oproep doen de gemeenten Harlingen en Waadhoeke in een schriftelijke reactie op de concept Beleidsbrief Wonen van de provincie Fryslân. Eerder uitten de Zuidoosthoek en de Noordoosthoek kritiek.

Beide gemeenten vinden dat de provincie onvoldoende rekening houdt met de coronapandemie. Als gevolg daarvan is nu al zichtbaar dat mensen ruimer en groter willen wonen en mensen uit de rest van het land willen verhuizen naar het uiterste noorden. Ook zorgt de ziekte ervoor dat er meer aandacht is voor gezond ouder worden. In dat opzicht, met meer mogelijkheden om te kunnen recreëren, kan het Noorden profiteren.

De beide wethouders volkshuisvesting sluiten zich aan bij de kritiek van de vier gemeenten in Noordoost-Friesland. De nadruk ligt te veel op krimp bij het woningbouwbeleid. ,,U stuurt op de meest negatieve Friese prognoses. Dat vinden wij jammer.’’ De provincie stuurt ,,te veel op het voorkomen van woningoverschot omdat er angst is voor leegstand, verpaupering, waardedaling of achteruitgang van de leefbaarheid.’’

De twee gemeenten vinden dat de nadruk moet liggen op een duurzame woningvoorraad van goede kwaliteit. Ze pleiten voor ,,flexibeler sturen.’’ Zo blijkt dat effecten van krimp uitblijven of pas later in de tijd plaatsvinden. Op die specifieke plekken moet niet te behoudend gebouwd worden, aldus de reactie. De regio’s kunnen dat prima inschatten en moeten daarvoor de ruimte krijgen.

Er is verbazing in Noordwest-Friesland dat de provincie de tiny houses meetelt in de totale woningbehoefte. Eerder waren daar andere afspraken over gemaakt, namelijk dat tiny houses tijdelijk van aard zijn en voorzien in een behoefte op korte termijn voor een kleine doelgroep. Ze zouden niet meetellen in de regionale woningbouwaantallen.

De provincie geeft aan dat 200 tot 300 miljoen euro per jaar nodig is voor sloop en renovatie van woningen, zowel op de huur- als particuliere markt. Het Noordwesten reageert de noodzaak hiervan te onderschrijven, maar snapt niet dat daarvoor niet gelijk middelen zijn aangevraagd bij Provinciale Staten.

Nieuws

menu