Noorderpier in Harlingen is weer veilig en kan eind deze week weer betreden worden: kosten versterking waren 2,7 miljoen euro

De Noorderpier. FOTO SHUTTERSTOCK

De Noorderpier in Harlingen is versterkt en dus kan het publiek vanaf vrijdag 7 oktober weer veilig op de pier komen. Vanaf 15 augustus versterkte Wetterskip Fryslân de pier door er breuksteen tegenaan te storten.
Lees meer over
Harlingen

De hele pier en een deel van de zeedijk langs de Lange Lijnbaan waren met hekken afgesloten voor publiek. Het werk aan de pier kostte in totaal 2,7 miljoen euro.

De stabiliteit van de pier bleek bij metingen in het najaar van 2021 in gevaar te zijn, omdat de geul in het Kimstergat zich over een lengte van 350 meter sneller dan verwacht richting de pier verplaatste. Bij extreem lage zeewaterstanden en oostenwind zou de druk van het water op de Noorderpier kunnen wegvallen, waardoor een klein gedeelte van de pier kon inzakken of wegglijden.

Door de steenbestorting kan de geul niet meer opschuiven richting de pier.

Nieuws

menu