Natuurorganisaties slaan alarm om wijzigingen in zoutwinning in Waddenzee

Frisa Zout, onderdeel van ESCO (European Salt Company). FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Frisa Zout, onderdeel van ESCO (European Salt Company). FOTO LC/ARODI BUITENWERF

De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming maken zich zorgen over de wijzigingen in de manier waarop de Duitse multinational ESCO zout wil winnen onder de Waddenzee vanuit Harlingen. Ze hebben hierover een brief aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat gestuurd.
Lees meer over
Harlingen

De zoutwinning die binnenkort vanuit Harlingen start, is na twee mislukte boringen een stuk opgeschoven naar het noordoosten. De effecten op de natuur zullen volgens de natuurorganisaties door de wijzigingen anders uitpakken, daarom willen ze dat de zoutwinning opnieuw beoordeeld wordt.

Als tweede reden voor een nieuwe beoordeling van de winning noemen de organisaties dat Frisia BV - de Nederlandse vertegenwoordiger van het internationaal opererende ESCO - in de media aan zou hebben gegeven dat ze twee keer zoveel zout uit een gat wil halen als in het winningsplan is gesteld. Dit moet de kosten voor de mislukte boringen dekken.

De natuurorganisaties waren het sowieso al niet eens met het zoutwinningsplan. Deze winning zou leiden tot een soort soepkom in de bodem tot meer dan een meter diep onder een belangrijke wadplaat voor trekvogels en overwinterende vogels. „Daarnaast bestaat het risico dat de holtes die gemaakt worden om het zout te winnen kunnen instorten en is de monitoring en schadeafhandeling nog steeds niet op orde”, aldus de organisaties.

ESCO heeft toestemming om de komende dertig jaar 32 miljoen ton zout boven de grond te halen. Op 10 september debatteert de Tweede Kamer met minister Wiebes over mijnbouw.