Na veertig jaar een nieuwe Sterke Yerke: bouw van nieuw vlot start in februari

De Sterke Yerke III FOTO ARCHIEF LC

Op de scheepswerf van SRF Shipbuilding in Harlingen wordt begin februari het startschot gegeven voor de bouw van het zeilvlot Sterke Yerke IV. Met het vlot wil de stichting Sterke Yerke aandacht vragen voor de plastic soep-problematiek.
Lees meer over
Harlingen

Vanaf 1974 heeft een vriendengroep uit Leeuwarden in totaal drie vlotten gebouwd, waarvan de laatste, de Sterke Yerke III, de bekendste is. Tijdens een oversteek van de Atlantische Oceaan met het vlot werd er onderzoek gedaan naar de olievervuiling in de Noordzee en de Atlantische Oceaan.

De huidige missie is de plastic soep onder de aandacht brengen van politiek, overheid. producenten en de bevolking. Op de Waddenzee zal er op het vlot onderzoek worden gedaan naar plastic vervuiling.

In samenwerking met Friese Poort Sneek en NHL Stenden bouwt SRF Shipbuilding het vlot.

Nieuws

menu