Milieuclub: er is gerommeld met uitstootcijfers afvaloven

De afvaloven van Harlingen. FOTO ARCHIEF LC/CATRINUS VAN DER VEEN

Stichting Afvaloven Nee (SAN) denkt dat er gerommeld is met eerdere onderzoeken naar de uitstoot van giftige dioxines door de afvalverbrandingsoven REC van Omrin in Harlingen.
Lees meer over
Harlingen

Om die reden eiste SAN vrijdag bij de Raad van State nieuw en beter onderzoek. Het liefste laat SAN dat onderzoek uitvoeren door het gerenommeerde Duitse onderzoeksbureau TÜV. Dat bureau heeft in 2017 al in opdracht van Omrin een onderzoek gedaan maar dat vertoont volgens SAN te veel mankementen. Daarom vroeg woordvoerder Henri Sarolea tijdens een rechtszaak in Den Haag om een transparant en openbaar onderzoek naar de verbrandingsoven en rookgasafvoer. ,,Als wij kunnen meekijken en het eindrapport kunnen beoordelen, zijn wij tevreden. En wij vinden het prima als TÜV dat onderzoek uitvoert, ook al is het bedrijf eerder de fout ingegaan.’’

De provinsje Fryslân en afvalbedrijf Omrin vinden een dergelijk onderzoek volstrekt overbodig. Volgens hen is er voldoende onderzoek gedaan. ,,Telkens weer blijkt dat er helemaal niets aan de hand is met de oven en het verbrandingsproces. Hoeveel onderzoeken we ook laten doen: SAN is nooit tevreden’’, zei Omrin-directeur Seerp Bosch in Den Haag.

Sarolea meent daarentegen dat de oude onderzoeken ernstige gebreken kennen en bedoeld zijn om een cruciale constructiefout in de oven te verhullen. ,,Er is zelfs gefraudeerd met onderzoeksgegevens. Er blijkt iets mis te zijn in de oven en dat willen ze verhullen. Want herstel of reparatie van de oven kost enorm veel geld. In Bremen was er ook iets mis en daar is het wel hersteld.’’

De Omrin-directeur ontkende dat er iets mis is. Dat zou blijken uit het recente TÜV-onderzoek ,,dat wij geheel onverplicht hebben laten uitvoeren’’. ,,We hoopten tevergeefs dat we daarmee de slepende discussie met SAN tot een einde konden brengen. Maar helaas is dat niet gebeurd.’’

Tijdens de zitting waren alle partijen het erover eens dat tijdens het verbrandingsproces de temperatuur niet beneden de 850 graden Celsius mag zakken. Omrin tekende aan dat zelfs als de temperatuur in de oven beneden de 850 graden zakt, het bedrijf nog voldoende maatregelen kan nemen om onaanvaardbare dioxine-uitstoot te voorkomen. Sarolea plaatste daar grote vraagtekens bij en meent dat de Raad van State Fryslân en Omrin sowieso moet dwingen een nieuw alomvattend onderzoek te doen.

De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak.

Nieuws

menu