Marrekrite: baggerplan nodig, anders blijft de toerist weg

Veel watersporters mijden de Friese meren en wateren omdat ze denken dat het er te ondiep is. Een baggerplan voor de hele provincie is nodig, meent recreatieschap De Marrekrite.

Woudsend.

Woudsend. FOTO NIELS DE VRIES

Wat willen we in Friesland nu écht met onze meren? Waar kan de pleziervaart onbekommerd varen, zonder zich zorgen te moeten maken om aan de grond te lopen en op welke plassen is ruimte voor ander recreatief gebruik? Zonder duidelijke visie van betrokken partijen en waterbeheerders zal het probleem van dichtslibbende wateren blijven bestaan. En blijft een deel van de pleziervaarders weg. 

Recreatieschap De Marrekrite pleit voor een ‘integrale visie op de bestemming en het gebruik van de meren’ en een structurele aanpak van het baggeren. De provincie brengt elke vijf jaar de diepte in kaart, maar voert geen actief baggerbeleid. De Marrekrite, waarin de gemeenten samenwerken, kan het baggerwerk niet alleen betalen.

'Ondiepe provincie'

Deze week bespreekt het algemeen bestuur van het recreatieschap het opgestelde baggerplan voor de komende periode. ,,Alleen door slim te werken, konden we de laatste jaren de baggerkosten goed in toom houden. Het is niet reëel om te veronderstellen dat we dit kunnen volhouden. In de samenwerking met anderen (provincie, Wetterskip) is het laaghangende fruit inmiddels wel benut. Hoe verder we komen, hoe lastiger het wordt om gecombineerd kansen te verzilveren’’, stelt Marrekrite. 

Volgens Touwen wordt in veel watersportkringen gedacht dat in Friesland alleen met platbodems kan worden gevaren. ,,We kunnen wel proberen om de stereotypes die over onze ‘ondiepe provincie’ bestaan, alleen te lijf te gaan, maar dat is onverstandig. Zo’n ambitie is alleen reëel in samenspraak met onze partners.’’ 

Marrekrite wil meer grip op de peilgegevens en vooral op de manier waarop de baggerstromen door de provincie lopen, krijgen. Veel mensen varen nu op goed geluk door de provincie. Touwen wil daar verandering in brengen.

,,Op de wal hebben we het nu goed voor elkaar. Nu zijn we aan de ‘onderwatervoorzieningen’ toe. We willen dat watersporters weten dat de diepgang is gegarandeerd. Daarom richten we ons eerst op onze 12 meest populaire ligplekken. Maar we hebben er 300 in de hele provincie.’’

Duidelijk label

Het bestuur zou graag zien dat het provinciebestuur een duidelijke bestemming geeft aan de meren en wateren. ,,Er zou dan een as door Friesland kunnen ontstaan waar je met een wat dieper stekend schip kunt komen.’’ Touwen mist een vervolg op het succesvolle Friese Merenproject. 

Met een pragmatische aanpak en een afgebakende baggeropgave kunnen de kosten over enkele jaren beter in kaart worden gebracht, verwacht Marrekrite. ,,Deze raming kunnen we pas maken als we weten wat de gemiddelde aanslibbing is.’’

Vooralsnog verwacht Marrekrite de eerste jaren voor het baggeren van de ‘top 12-locaties’ jaarlijks 250.000 tot 300.000 euro nodig te hebben.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Harlingen