Keersluis in Harlingen krijgt grondige opknapbeurt: kraan gaat sluisdeuren uit sluis takelen

Keersluis Sas in Harlingen. FOTO WETTERSKIP FRYSLÂN

De keersluis Sas in Harlingen wordt de komende maanden opgeknapt. De vier stalen sluisdeuren, de aandrijvingen en andere installatieonderdelen zijn na bijna twintig jaar toe aan een grondige onderhoudsbeurt.

Op dinsdag 13 april begint aannemer Knol uit Akkrum in opdracht van Wetterskip Fryslân met het werk. Naar verwachting kan de keersluis vanaf 9 juli weer in gebruik worden genomen. De totale kosten van het project bedragen 800.000 euro.

De sluis bestaat uit twee vloeddeuren (aan de stadskant) en twee stormvloeddeuren (aan de Waddenzeekant). Rond 2003 is de keersluis Sas helemaal opgeknapt. De houten deuren zijn toen vervangen door stalen deuren. Om de waterkerende functie van de sluis ook in de toekomst te behouden, moet deze worden gerenoveerd.

Daarom worden de sluisdeuren per tweetal uit de sluis getild met een kraan, daarna gaan ze op transport naar een bedrijf dat ze straalt en schildert. Ook wordt de ‘slibopwoelinstallatie’ hersteld, deze installatie verwijdert het slib als de sluisdeuren in gebruik zijn en werkt niet meer goed. Daarnaast wordt de aandrijving van de sluisdeuren hersteld en worden er kleine reparaties aan het beton, de luiken en de leuningen gedaan.

Op de dagen dat de sluisdeuren uit de sluis worden gehesen, is de brug over de kering de hele dag gestremd voor fietsers en wandelaars. Dan is er een omleidingsroute. Wetterskip benadrukt dat er tijdens de werkzaamheden geen veiligheidsrisico’s zijn voor de waterkerende functie van de sluis. De deuren worden er bewust buiten het stormseizoen uitgehaald, dan kunnen de twee deuren die in de sluis achterblijven het water voldoende blijven keren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Harlingen
Wetterskip