Jongere in Harlingen komt gemakkelijk aan drank

De gemeente Harlingen wil jongeren en verstrekkers van alcohol beter wijzen op de gevolgen van alcohol- en middelengebruik.

.

. ANP

Naast het eerder vastgestelde preventie-en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2018-2021 trekt de gemeente jaarlijks 5500 euro extra uitgetrokken om gebruikers en verstrekkers te wijzen op de gevaren.

Aanleiding is het vorig jaar uitgevoerde onderzoek naar de verkrijgbaarheid van alcohol voor Friese jongeren via de zogenaamde hotspots. Dergelijke plekken (supermarkt, sportkantine) zijn populair zijn onder jongeren. Onderzocht is in hoeverre alcoholverstrekkers zich houden aan de wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol. Het gemiddelde nalevingspercentage in Friesland betreft 36,6 procent. In Harlingen is dit slechts 3,8 procent. Dat moet beslist omhoog, menen burgemeester en wethouders. Ze richt zich met name op de leeftijdsgroep 14-23 jaar.

Met een aangescherpt plan van aanplak moet het nalevingspercentage in 2021 op 25 procent is 25 procent liggen, in 2022 op 35 procent. Een jaar later met het gelijk of hoger dan het Friese gemiddelde zijn. Daarnaast moet het aantal jongeren dat ooit alcohol heeft gedronken in 2023 lager dan 38 procent zijn. Ook ouders en verstrekkers moet zich meer bewust worden van de gevolgen van alcoholgebruik door jongeren. Het percentage ouders dat aangeeft dat zijn of haar kind geen alcohol mag drinken voor het 18e levensjaar moet ook verder omhoog, vindt de gemeente. In Friesland was dit in 2016 iets minder dan 40 procent.

Naast de aanpak van alcohol is de werkgroep middelengebruik bezig met een breder plan, gericht op het totale middelengebruik. Hierin werken VNN, politie, GGD, jongerenwerk, horeca en gemeente nauw samen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Harlingen