Inwoners Harlingen zijn hinder arbeidsmigranten zat: raad maant college tot actie

In de haven van Harlingen werken veel arbeidsmigranten.

Steeds meer inwoners van Harlingen hebben overlast van arbeidsmigranten. De gemeenteraad van Harlingen wil dat het probleem eindelijk adequaat wordt aangepakt.
Lees meer over
Harlingen

Bewoners van een deel van de Harlinger binnenstad ondervinden steeds vaker hinder van de buitenlandse werknemers, die in de gemeente voor bepaalde tijd werkzaam zijn in de haven of glastuinbouw. Afgelopen week trokken bewoners uit het centrum aan de bel en werd al voor de derde keer dit jaar aandacht voor de kwestie gevraagd.

Wethouder Erik de Groot spreekt liever van onzelfstandige huisvesting. Daarvoor zijn in de stad maximaal 72 panden beschikbaar, zoals vastgelegd in de gemeentelijke woonvisie. Eigenaren kunnen een vergunning aanvragen voor de vestiging van (tijdelijke) bewoners. ,,We erkennen het vraagstuk. Deze discussie komt vaker voor en op verschillende plekken in de stad.’’

Beter toezicht

PvdA-raadslid Bartele Boersma stelde dat het niet zo kan zijn dat pandjesbazen over de rug van kwetsbare werknemers veel geld verdienen. ,,Deze mensen hebben recht op goede en veilige huisvesting.’’ Ook moeten geluiden van omwonenden serieus worden genomen, aldus Boersma.

De Wad’nPartij meent dat de regelgeving in de woonvisie te ruim is. D66 wil voorkomen dat er een ‘bestuurlijk, ambtelijk proces’ wordt opgestart. Tjepke van der Pol ziet meer heil in buurtbemiddeling en beter toezicht op de woonsituaties, zei hij. ,,Daar valt vast veel winst te behalen.’’

Aandacht

Meer handhaving kost ook meer geld, aldus wethouder De Groot. Toch begreep hij de zorgen bij de raad. In het gezamenlijke economisch verbeterplan dat Harlingen onlangs met buurgemeente Waadhoeke heeft opgesteld, gaat ook veel aandacht uit naar de huisvesting van arbeidsmigranten.

De verwachting is dat het aantal de komende jaren gaat toenemen tot zo’n 2500. Het is belangrijk om de werknemers te verzekeren van goede huisvesting en ze meer bij de gemeenschap te betrekken, juist om problemen als overlast en onbegrip te voorkomen.

Nieuws

menu