Harlinger Bos krijgt opknapbeurt

FOTO PIXABAY

Het Harlinger Bos wordt gerenoveerd en krijgt onder meer natuurvriendelijke oevers, een betonnen wandelpad, nieuwe beplanting en (natuurlijke) speeltoestellen. De werkzaamheden zouden al eerder starten, maar hebben vertraging opgelopen door het verwijderen van een oude, loze gasleiding.
Lees meer over
Harlingen

De basis voor de inrichting is inmiddels gelegd met grove grondwerkzaamheden als het verwijderen van de loze gasleiding en het uitzetten van de perceelgrens. Het park heeft nu lagere en hogere delen doordat vrijkomende grond in het gebied is verwerkt.

Bij de verandering is er veel aandacht voor de ontwikkeling van vitale inheemse planten waarmee mogelijkheden gecreëerd worden voor het vergroten van de biodiversiteit van het park. Voor de verdere invulling is de gemeente in overleg met betrokken buurtverenigingen. In het concept inrichtingsplan worden de uitkomsten van een onderzoek over hoe sporten en bewegen in de openbare ruimte verbeterd kan worden meegenomen.

De renovatie wordt in fasen uitgevoerd om te voorkomen dat er kaalslag ontstaat. De luwte in het park blijft, net als het leefgebied voor de aanwezige dieren.

Nieuws

menu