Harlingen richt pijlen op cybercrime

FOTO PIXABAY

Nu het aantal woninginbraken in Harlingen daalt en de jeugdoverlast afneemt, verschuift de aandacht in de gemeente richting de cybercriminaliteit. Dit blijkt onder meer uit het integraal veiligheidsplan waarover de raadscommissie over twee weken debatteert.

Uit recente Harlinger cijfers blijkt dat de zichtbare criminaliteit zoals woninginbraken (23 naar 20) en vernielingen (van 91 naar 71) daalt. Daarentegen neemt het aantal fraudezaken weer toe: van 43 naar 58. Hierbij gaat het vooral om oplichtingszaken via WhatsApp of Marktplaats.

Wat verder opvalt, is de stijging van het aantal meldingen van drugs- en drankoverlast. Nader onderzoek laat zien dat die voornamelijk wordt veroorzaakt in de periode mei-augustus door arbeidsmigranten die vermoedelijk in de buurt wonen en werken. Verder zijn de zedendelicten in 2018 gestegen van 4 naar 9. In de eerste 8 maanden van 2019 is er daarentegen 1 zedendelict gemeld. Behalve verkrachting en aanranding wordt hiermee ook pornografie, sexting en grooming bedoeld..

De gemeente Harlingen volgt met het nieuwe beleid de regionale plannen die de politie eenheid Noord-Nederland de komende jaren heeft. De politie houdt zich onder meer bezig met ondermijnende criminaliteit en cyberveiligheid. Tijdens een bijeenkomst met de raad is eerder afgesproken dat er ook aandacht is voor overheidsbeslissingen die leiden tot maatschappelijke onrust of verdeeldheid. Hierbij valt te denken aan de komst van windmolenparken, de problematiek rondom aardbevingen, de zoutwinning en zonneparken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Harlingen
Waddengebied