Harlingen maant tot behoedzaamheid

Het stadhuis van Harlingen. FOTO LC

De gemeente Harlingen zal de komende jaren een financieel behoedzaam beleid moeten voeren, stellen burgemeesters en wethouders.
Lees meer over
Harlingen

Parkeren zal de komende jaren meer geld in de kas brengen. De tarieven gaan met 10 procent omhoog, zo is het voorstel. Burgemeester en wethouders verdedigen de forse stijging door op te merken dat de voorbije jaren de tarieven niet zijn verhoogd. Ook verwacht het college structureel 250.000 euro extra te kunnen schrijven uit inkomsten van het eilandparkeren.

Incidentele meevallers en te verwachten structurele meevallers zorgen ervoor dat Harlingen de begroting voor 2021 met een plus kan afsluiten. Toch is het financieel perspectief op de langere termijn niet ruim te noemen, maakt het college duidelijk bij de presentatie van de meerjarenbegroting tot 2014.

De komende periode geeft aanleiding tot behoedzaamheid. Toch is het gelukt enkele nieuwebeleidswensen op te nemen. Daarvoor is het wel nodig dat meerdere tarieven iets meer dan trendmatig worden verhoogd.

Geldzorgen blijven er over de Jeugdzorg. In het meerjarenperspectief zijn de middelen daarvoor verruimd, maar onduidelijk is nog of en hoeveel extra middelen er verder vanuit het rijk zijn te verwachten. Zowel in de begroting als de meerjarenraming is niets opgenomen voor de coronagevolgen. De gemeente heeft voldoende buffer om incidentele nadelige effecten op te vangen.

Nieuws

menu