Hannemahuis krijgt portret van zeeheld Auke Stellingwerf voor langere tijd te leen

FOTO HANNEMAHUIS

Het Hannemahuis in Harlingen heeft een zeventiende-eeuws portret van de Friese admiraal Auke Stellingwerf langdurig in bruikleen gekregen van het Rijksmuseum in Amsterdam.
Lees meer over
Harlingen

Het portret is geschilderd door Lodewijk van der Helst in 1670, een paar jaar na de dood van Auke Stellingwerf (1635-1665). Stellingwerf werd in Harlingen geboren en maakte snel carrière bij de Friese Admiraliteit. In 1665 werd hij bevorderd tot luitenant-admiraal.

Slag bij Lowestoft

De Republiek der Nederlanden was op dat moment in oorlog met Engeland, in wat in Nederland bekend staat als de Tweede Engels-Nederlands Oorlog (1665-1667). Oorzaken voor die oorlog lagen in de voortdurende conflicten over de onderlinge handelsconcurrentie op zee en in de koloniale gebieden.

Stellingwerf zelf sneuvelde op 13 juni 1665 in de Slag bij Lowestoft, als bevelhebber van het vierde eskader op de Zevenwolden. Die slag werd de zwaarste nederlaag in de maritieme geschiedenis van de Republiek. De Republiek verloor 17 van de 103 schepen, zo’n 5500 bemanningsleden en 3 van de 7 Nederlandse admiraals kwamen om. Stellingwerf werd opgevolgd door Tjerk Hiddes de Vries.

Geschiedenis Admiraliteit

Op het postuum geschilderde portret is de kogel te zien die Stellingwerf dodelijk trof. Ook zijn zijn commandostaf, een globe en kostbaarheden die hoorden bij zijn functie zijn afgebeeld. Het schilderij is vanaf heden te zien en hangt tussen andere voorwerpen die herinneren aan de geschiedenis van de Admiraliteit in Friesland.

Tot en met 14 november is de expositie ‘Hoge Luchten, schatten uit het Rijks’ te zien in het Hannemahuis.

Nieuws

Meest gelezen