Gerrit Hiemstra over collega Piet Paulusma: buitenbeentje dat gemist gaat worden: 'Der is net ien dy’t it op deselde wize dwaan kin'

,,Hy koe mei rjocht grutsk wêze'', zegt weerman Gerrit Hiemstra over zijn zondag overleden collega Piet Paulusma die in weer en wind het weer voorspelde, zoals tijdens een storm op de Harlinger Nieuwe Willemshaven in 2015. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

,,Een bijzonder lid van de weerfamilie’’, noemde NOS-weerman Gerrit Hiemstra uit Balk zondag zijn collega Piet Paulusma, die eerder die dag overleed aan kanker. Over een buitenbeentje dat gemist gaat worden.
Lees meer over
Harlingen

Hiemstra leek emotioneel geraakt, toen presentatrice Annechien Steenhuizen zich tegen het einde van het NOS-journaal naar hem toedraaide met de woorden: ,,Voordat we van jou de verwachting krijgen, toch het overlijden van een vakgenoot hè.’’

Zijn hoorbaar zuchten moet volgens Hiemstra uitgelegd worden als onbewuste uiting van spanning. Vooral bij zo’n gevoelig bericht komt het nogal precies: de woordkeus, de intonatie. ,,Wolst fansels gjin flaters meitsje.’’

Dat neemt niet weg dat ook hij behoorlijk schrok toen het nieuws bekend werd. ,,It nijs hat my, krekt as eltsenien, net kâld litten, mar it is fansels foar syn direkte omjouwing it meast yngripend.’’

Niet zo hecht

Eigenlijk kende hij Paulusma niet heel persoonlijk. Zo hecht is de ‘weerfamilie’ nu ook weer niet. ,,Mar jo hawwe dochs it gefoel dat jo him kenne.’’ Drie, vier keer hadden de twee elkaar ontmoet. Bij het KNMI bijvoorbeeld. En één keertje, in de jaren negentig, op een zeer koude wintermiddag bij Paulusma thuis in zijn toenmalige woonplaats Herbaijum. ,,Hy wie hiel grutsk op syn waarstasjon’’, herinnert Hiemstra zich. ,,Wy hawwe it doe gewoan gesellich hân. Hy wie hiel maklik yn de omgong.’’

Paulusma, die vanaf september 1996 in dienst was bij SBS6, zorgde met zijn originele en persoonlijke aanpak voor een totaal andere presentatie van het weerbericht dan de studiovoorspelling, die tot dan toe gebruikelijk was. ,,Altyd bûten, altyd mei minsken derby. Dêryn wie Paulusma unyk.’’ Hiemstra noemt de overleden weerman eigenzinnig in de goede zin van het woord. ,,Hy joech in nije kleur oan it waarberjocht. Ik tink dat in protte minsken him krekt dêrom ek bot misse sille.’’

Pelleboer

Juist omdat de formule sterk aan de persoonlijkheid van Paulusma gekoppeld was, zal het niet eenvoudig zijn voor zijn laatste werkgevers omroep Max en Omrop Fryslân om een vervanger te vinden, denkt Hiemstra. ,,Der is net ien dy’t it op deselde wize dwaan kin.’’ Wat dat betreft is Paulusma volgens de meteoroloog vergelijkbaar met weerman Jan Pelleboer, die in de jaren zeventig en tachtig erg populair was met zijn karakteristieke weersvoorspellingen. ,,Dat wie ek echt ien dy’t it op syn eigen wize die.’’

Geen van de landelijke weermannen en -vrouwen had echt contact met Paulusma, vermoedt Hiemstra. ,,Ik tink ek dat hy der sels bewust foar keas om him as buitenbeentje op te stellen, dat hy ek net sa’n behoefte hie oan kontakt. Mar it is net sa dat hy net akseptearre waard. Hy wie part fan it gehiel. Bewust haw ik ek it wurd ‘famylje’ brûkt. Dêr sitte hiele ferskate persoanen by. Paulusma koe mei rjocht grutsk wêze. Hy wie in ikoan yn en bûten Fryslân.‘’

Helga van Leur

Weervrouw Helga Van Leur laat eveneens weten dat zij Paulusma niet echt persoonlijk heeft gekend, maar ook zij benadrukt dat hij op geheel eigen wijze kleur gaf aan het vak. ,,Piet had zijn eigen niche’’, zegt Van Leur. ,,Elke zender heeft zijn eigen manier om het weer te brengen en juist die variatie is goed om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken en mee te nemen in ons prachtige vak. Wat dat betreft gaan we de inbreng en de passie van Piet enorm missen. Er valt echt een gat in weerland.’’

Nieuws

menu