Frisia wint zout op grotere afstand van Harlingen

Prognose van de bodemdaling vanuit de plek waar de zoutwinning straks van start gaat ILLUSTRATIE STICHTING SBHH

Op een andere plek dan de bedoeling was start Frisia Zout binnenkort met zoutwinning van onder de Waddenzee. De plek ligt verder van Harlingen verwijderd.
Lees meer over
Harlingen

De zoutwinning die Frisia Zout uit Harlingen binnenkort mag starten, begint op een meer noordelijke plek van Harlingen dan aanvankelijk de bedoeling was. Het zout wordt gewonnen van onder de Waddenzee. De meer noordoostelijke plek zal waarschijnlijk voor een grotere verzakking van de zeedijk zorgen, maar vertraagt de bodemdaling in de stad zelf.

Mogelijk treedt er in Harlingen, waar 2 centimeter daling was voorzien, helemaal geen daling op, schrijft Stichting Bescherming Historisch Harlingen (SBHH) in een persbericht. ,,Het zou in ieder geval langer kunnen gaan duren’’, aldus voorzitter Jarig Langhout, die een slag om de arm houdt. ,,We hebben bij Wijnaldum gezien dat het heel anders uit kan pakken dan vooraf ingeschat wordt.’’

Vergunning

Frisia heeft vergunning om maximaal vier zoutcavernes onder de Waddenzee aan te leggen. Het afgelopen half jaar werden twee boorpogingen als ,,technisch mislukt’’ beschouwd, zo valt te lezen op de website www.pilotharlingen.nl die SBHH in het leven heeft geroepen. Op 4 juli kon het bedrijf melden dat er een zoutlaag was bereikt, maar op een andere plek dan de bedoeling was om te starten.

Theoretisch gezien is alles klaar om 31 augustus te beginnen. Dit is nog afhankelijk van een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen. Op deze datum is het Aanvullend Meetnet waarvoor SBHH altijd heeft gepleit nog niet aangelegd. Maar de vooruitzichten zijn gunstig, zegt Langhout. ,,Het meetnet wordt dit jaar nog aangelegd.’’

Frisia Zout heeft zich bereid verklaard voor een duurdere variant te kiezen. Langhout vertelt dat dit systeem niet alleen bodemdaling meet, maar ook het waterpeil registreert en bijvoorbeeld waar kan nemen dat er een oefenbom op Vlieland wordt gegooid. Voor SBHH is het meetnet van belang om schade door bodemdaling te kunnen voorkomen.

Zoutlaag

SBHH werkt nauw samen met het bedrijf Frisia, de gemeente Harlingen, de provincie Fryslân en het Wetterskip. Het ministerie van Economische Zaken volgt deze unieke samenwerking op de voet. Het doel van SBHH is om tot afspraken te komen waarbij de veiligheid van de stad en het economisch belang hand in hand gaan. Dat experiment is omgedoopt tot ‘pilot Harlingen’.

De boortoren die het afgelopen half jaar de weg naar de zoutlaag heeft gebaand en die bij Frisia staat, verdwijnt een dezer dagen. Frisia heeft toestemming om de komende dertig jaar 30 miljoen ton zout boven de grond te halen.

Nieuws

menu