CDA in Harlingen wil een schooltuin voor alle scholieren

Alle basisschoolkinderen in de gemeente Harlingen moeten natuureducatie krijgen in een schooltuin, zo vindt het CDA. Het dient hiertoe een initiatiefvoorstel in.

Het idee is al ruim een eeuw oud: een schooltuin. In Amsterdam werden de eerste al in 1920 in gebruik genomen. Ze waren oorspronkelijk bedoeld om kinderen in contact te brengen met gezond voedsel, dat ze anders niet zouden eten vanwege de grote armoede die kort na de Eerste Wereldoorlog heerste, weet Hendrik Sijtsma. De fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad dient maandag een initiatiefvoorstel in bij burgemeester Roel Sluiter, om ook in Harlingen een schooltuin op te richten. Kinderen in de groepen 6 en 7 zouden hier kunnen kennismaken met natuur, landbouw en milieu.

In de schooltuinen van nu wordt natuuronderwijs gegeven. Dat is meer dan alleen planten, zaaien en oogsten. Er komt meer aan bod dat met natuur te maken heeft, aldus Sijtsma. Waar komt eten vandaan, hoe leven dieren? Veel kinderen hebben daar geen idee van. ,,Ook is het goed dat kinderen leren omgaan met teleurstellingen. Wat is het gevolg van bijvoorbeeld vraat door vogels of rupsen of droogte? Maar ook dat bijvoorbeeld een worteltje waar je goed zorg aan hebt besteed, en die een beetje krom of misvormd uit de grond komt, nog altijd even lekker smaakt.’’

Schooltuindocent

De leerlingen tuinieren onder begeleiding van een vaste schooltuindocent. Deze kan in dienst worden genomen bij de gemeente. Alle leerlingen zouden op een eigen stukje grond van 7 vierkante meter aan het werk kunnen. Er is ongeveer een terrein nodig ter grootte van een voetbalveld, om iedereen een plek te kunnen geven en voor de bouw van een lesgebouw, toilet en berging.

De schooltuinlessen sluiten aan op de basisdoelen van het onderwijs, zeggen de initiatiefnemers. Een schooltuinjaar begint in januari in groep 6 met drie lesuren in een lesgebouw op de schooltuin. Van april tot oktober zijn de wekelijkse lessen buiten. In het najaar volgen kinderen in groep 7 nog twee binnenlessen. Deze lessen zijn om de twee weken. Het terrein is alleen toegankelijk tijdens aanwezigheid van de docent.

6500 euro kosten

Het CDA raamt de jaarlijkse kosten, na de opstartfase, op maximaal 6500 euro. Hierbij zijn incidentele kosten, zoals groot onderhoud en het salaris van de leraar, niet meegenomen. ,,De eenmalige opstartkosten zijn erg afhankelijk van de plek en de keuzes die gemaakt worden over het gebouw en de inrichting. Dit zal nadat de locatie definitief is, moeten worden berekend’‘, aldus Sijtsma.

Als het aan de plannenmakers ligt, wordt de schooltuin uitgebreid met een kweekkas, extra moestuinruimte voor eenjarige bloemen, bijzondere gewassen en projecten van andere leerjaren, een fruithoek met fruitbomen en bessenstruiken en andere eetbare vaste planten, een kruidentuin en een bijenstal. Ook zou een kijkje kunnen worden genomen bij boeren in de omgeving. Sijtsma is zelf veehouder aan de rand van de stad. Hij heeft koeien en schapen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Harlingen