Bezorgdheid om veiligheid schepen irriteert Doeksen: 'Men is er op uit ons een hak te zetten'

Zowel op de vaste wal als op Terschelling leven zorgen over de veiligheid van de nieuwe schepen van Doeksen. De reder is verbaasd over die beroering.

FOTO

FOTO LAURA CONIJN/PRONEWS

Sinds vier maanden vaart Rederij Doeksen tussen Harlingen en Terschelling met een nieuwe veerboot, de Willem Barentsz. Binnenkort komt daar ook een nieuw schip bij voor de verbinding met Vlieland. Beide schepen varen op het vloeibare gas LNG.

De fracties van de VVD in Harlingen en Samen Terschelling op Terschelling hebben zorgen over de veiligheid van de schepen en hebben hierover vragen gesteld bij hun college van burgemeester en wethouders. Het gaat hen met name om het gebruik van LNG. De schepen worden eenmaal per week in Harlingen getankt. Daarbij dient een grote veiligheidszone in acht te worden genomen, maar in werkelijkheid lopen passagiers met fietsen en bagage vrij gemakkelijk binnen deze zone, constateert de VVD. Aan de brandweer van Harlingen worden hoge eisen gesteld als ze te hulp moeten komen bij een LNG-ongeval in de haven van Harlingen of tijdens de vaart.

Omdat de schepen van aluminium zijn gebouwd, zijn ze brandgevoeliger dan schepen van staal, menen de vraagstellers. Mede omdat er steeds meer elektrische auto’s worden vervoerd, die brandgevoeliger zouden zijn dan andere, vraagt de VVD zich af of de gemeente Harlingen bekend is met de extra risico’s die deze boten met zich mee brengen en welke maatregelen zijn getroffen en welke afspraken met de rederij zijn gemaakt.

 

Ook Gossen Bos van Samen Terschelling vraagt aandacht voor het gebruik van LNG en plaatst verder vraagtekens bij de windgevoeligheid van de schepen, waardoor de inzet van sleepboten de voorbije maanden soms noodzakelijk was.

Directeur Paul Melles is verbaasd over de vragen. ,,Ik ben met stomheid geslagen. De gestelde vragen getuigen niet van veel kennis van de materie. Als men mij iets had gevraagd, had ik gewoon antwoord kunnen geven. Kennelijk is men er op uit ons een hak te zetten.’’

Melles bestrijdt dat de schepen gevaarlijker zijn dan de andere van de vloot. Voor het gebruik van LNG zijn strenge eisen gesteld aan de schepen en de installaties. ,,LNG is overigens onbrandbaar.’’ Medewerkers van de rederij zijn getraind om in geval van calamiteiten goed te handelen.

De balans bij de nieuwe schepen is recent bij een werfbeurt verbeterd door een extra boegschroef te plaatsen, stelt Melles. Met de Willem de Vlamingh, ingezet tussen Harlingen en Vlieland, wordt medio december proefgevaren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Harlingen