Bedrijf wil duurzame bioLNG in Harlinger haven produceren

Harlingen. FOTO NIELS DE VRIES

Het bedrijf Sustainable Fuel Plant wil in Harlingen een bedrijf voor de productie van bioLNG gaan bouwen. LNG wordt steeds meer gebruikt in scheepvaart en vrachtvervoer.

De nieuwe schepen van rederij Doeksen steken de Waddenzee tussen Harlingen, Terschelling en Vlieland over met behulp van LNG, oftewel vloeibaar gas. De duurzame brandstof wordt de komende jaren steeds belangrijker voor de transportwereld. De komst van de fabriek naar de Lange Lijnbaan past in het streven van Port of Harlingen om het duurzame maritieme en logistieke hart van Noord-Nederland te worden.

Sustainable Fuel heeft in de haven 4 hectare grond aangekocht, waarop de nieuwe fabriek moet verrijzen. Ter plekke wordt groengas omgezet in biologisch liquid natural gas. Het opwaarderen van groengas naar bioLNG is uniek in Nederland en is volgens burgemeester en wethouders van Harlingen het logische vervolg als het gaat om toepassing van duurzame brandstoffen. Het college spreekt in een brief aan de gemeenteraad van een ,,uniek project met veel toekomstpotentieel dat invulling geeft aan de energietransitie’’. Het project sluit tevens goed aan bij de ambities van Port of Harlingen.

Ongeveer een jaar geleden meldde het bedrijf, opgezet door twee ondernemers uit Friesland en Braban, zich in Harlingen. Nadat de benodigde grond aan de Lange Lijnbaan in optie werd uitgegeven, werd de vergunningsprocedure opgestart. Gedeputeerde Staten hebben beslist dat er geen milieu-effectrapportage hoeft te worden opgesteld. De FUMO buigt zich op dit moment nog over de vergunningsaanvraag. Gekeken wordt of het bedrijf past binnen het geldende bestemmingsplan.

Binnenkort willen alle betrokken partijen de plannen nader toelichten.

Vacatures

GOED VOLK! M/V

Tuincentrum Gernell

CNC Verspaner

Metaaldraaierij Dondorff

Proces Operators

EOC Nederland

Nieuws

menu