200.000 euro subsidie voor nieuw fietspad tussen Wijnaldum en Midlum

FOTO JOACHIM DE RUIJTER

De provincie Fryslân geeft 200.000 euro subsidie vanuit het project Fyts!mpuls voor het realiseren van het fietspad tussen de dorpen Wijnaldum en Midlum. Ook gemeente Harlingen stelt geld beschikbaar voor het nieuwe fietspad.
Lees meer over
Harlingen

De huidige fietsroute loopt via de Haulewei (N393) en de Harlingerstraatweg. Sinds de sluiting van de basisschool in Wijnaldum in 2013, wordt deze route veel gebruikt door schoolgaande kinderen.

De nieuwe fietsverbinding loopt vrij recht tussen de beide dorpen. De route is daarmee bijna twee kilometer korter dan de huidige route. Daar waar het fietspad de provinciale weg (N390) kruist, wordt een fietstunnel gerealiseerd.

De verwachting is dat de eerste fietsers in het voorjaar van 2021 gebruik kunnen maken van het nieuwe fietspad.

Nieuws

menu