Samen met

Wateronderhoud vijvers en watergangen

Foto ter illustratie Eigen foto

In De Fryske Marren krijgen we steeds meer te maken met waterplanten die harder groeien dan gewenst. Of waterplanten die zorgen voor overlast en schade aan de natuur. De gemeente krijgt hierover regelmatig meldingen en/of vragen. Vanaf 1 september starten de najaarswerkzaamheden.
Lees meer over
Jouster Courant

Er wordt gestart met onderhoudswerkzaamheden waarbij we overige watergangen hekkelen en een gedeelte van de vijvers maaien. Daarbij maaien we de hele bodem en de schuine zijkanten (aan één kant). Aanvullend maaien we in stappen oevers en aangrenzend(e) gras(velden). Met dit uitgebreide beheer wordt een positieve bijdrage geleverd aan de biodiversiteit.

Hoe kunt de gemeente ons helpen?

De gemeente vraagt inwoners om hulp om deze werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Veel bewoners hebben een waterpomp om de tuin te sproeien. De gemeente vraagt mensen met een waterpomp om deze uit het water te verwijderen voordat de machine langskomt.

Daarnaast vraagt de gemeente mensen om zoveel mogelijk aan te geven waar kabels en leidingen onder de sloten door liggen. Als mensen dat weten kunt u deze markeren met een bordje of een ander duidelijk zichtbaar merkteken. Zo voorkomen we onnodige schade tijdens het hekkelen.

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Leeuwarder Courant en Jouster Courant

Nieuws

menu