Samen met

Platina paar in Joure: 'Wy komme tegearre goed troch de tiid'

Echtpaar de Jong 70 jaar getrouwd Foto: Simon Bleeker Fotografie

Yde de Jong (89) en Wibigje de Jong – Bos (87) waren zondag zeventig jaar getrouwd. Zowel het koningshuis als Provinsje Fryslân en gemeente De Fryske Marren feliciteerden het echtpaar op afstand: allen stuurden een boeket bloemen.
Lees meer over
Jouster Courant

Voor de viering kwam op de trouwdag zelf de hele familie van het echtpaar met twee kinderen, vier kleinkinderen en zes achterkleinkinderen samen. Thuis vieren was het echtpaar te veel werk. De familie schoof daarom aan bij een bekende hotelketen voor een uitgebreide brunch. ,,Dat wie dik yn oarder”, zegt Yde de Jong, ,,It wie poerbêst fersoarge.”

Wibigje de Jong – Bos komt uit Terwispel uit een gezin van vier kinderen. Na de lagere school moest ze in het huishouden meehelpen en aan het werk. De tiener vond een baan bij een oudere dame in Gorredijk als huishoudelijke hulp. Ze woonde bij de dame in. ,,Se fûn it belangryk dat ik wat trochlearde. Op har oandringen gong ik nei de húshâldskoalle en op naailes.” De verdiensten waren voor die tijd prima: eerst zes gulden per week, later werd dat acht gulden per week.

Skouburch

Ze was pas 17 toen ze tijdens het dansen in de Schouwburg in Gorredijk de toen 19-jarige Yde de Jong uit Jubbega tegen het lijf liep. ,,Ik fûn him wol leuk. Wy gongen faak nei de skouburch, mar ek nei de bioskoop. De fonk sloech gau oer.”

Yde de Jong werkte in de bakkerij van zijn vader in Jubbega. Als oudste van vier kinderen moest ook hij jong aan het werk. Studeren was niets voor hem. ,,Ik haw op de ulo net myn bêst dien”, zegt hij lachend. Gevoel voor het bakkersvak had hij wel: het diploma voor de bakkersvakschool haalde hij met vlag en wimpel.

Na hun trouwen trok het jonge echtpaar vanwege de woningnood bij de ouders van Yde de Jong in. Het stel zou in eerste instantie ook in Jubbega blijven wonen. Op een naastgelegen stuk weiland zou Yde de Jong hun woonhuis bouwen. De grond was al gekocht, maar De Jong kreeg een baan als knecht bij de Centrale Bakkerij in Oranjewoud. De lap grond werd doorverkocht aan een oom en het jonge stel vertrok naar Heerenveen.

Douwe Egberts

Na een aantal jaren werd het aantal opdrachten voor de bakkerij minder. Met zestien bakkers stond de baan van Yde de Jong als knecht op de tocht. Hij besloot te solliciteren bij Douwe Egberts in Joure en werd aangenomen. Het gezin verhuisde mee. Met hulp van de koffie- en theefabriek kon het paar een woning aan de Prins Willem-Alexanderstraat in Joure kopen. In 1986 werd het huis ingeruild voor de bungalow aan De Meenthe in Joure, de plek waar ze nog steeds wonen.

Het huishouden doen ze nog altijd samen. ,,Ik stofsûgje en meitsje de griente klear. Myn frou itensiedt. Sa komme wy tegearre goed troch de tiid.” Het plezier halen ze tegenwoordig uit het tuinieren. Vooral Yde de Jong is graag buiten. Hij maakt ook graag een fietstochtje.

Het echtpaar trok er jarenlang op uit met de boot. Later kochten ze een stacaravan. Beide zijn inmiddels verkocht. ,,It wie op it lêst net sa leuk mear. Wy bleauwen as leasten oer. Elkenien om ús hinne is ferstoarn.”

Het echtpaar heeft twee dochters verloren. De jongste werd anderhalf jaar, de oudste 24 jaar. Yde en Wibigje de Jong hebben twee jongens grootgebracht. Beiden wonen in de buurt. ,,Se komme eltse wike del foar in kop tee en in praatsje”, zegt Wibigje de Jong.

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Leeuwarder Courant en Jouster Courant

Nieuws

menu