Woudagemaal opnieuw in werking om water af te voeren

Het historische Ir. D.F. woudagemaal in Lemmer moest in maart bijspringen om het vele regenwater af te voeren. FOTO ANTON KAPPERS

Wetterskip Fryslân brengt maandag het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer opnieuw onder stoom om water af te voeren van de Friese boezem.
Lees meer over
De Fryske Marren

In de afgelopen dagen is veel regen gevallen en ook de komende week wordt veel neerslag verwacht.

Het Woudagemaal wordt twee keer per jaar gepland onder stoom gezet. Vorige week was het gemaal nog gepland actief. Omdat de spuimogelijkheden naar de Waddenzee beperkt zijn, zet het waterschap de extra pompcapaciteit van het gemaal bij Lemmer in.

Lees ook | Waarom het Woudagemaal sowieso twee keer per jaar onder stoom wordt gezet

Nieuws

Meest gelezen