Woudagemaal in Lemmer onder stoom vanwege hevige neerslag

Het Woudagemaal onder stoom. LC ARCHIEF/WIETZE LANDMAN

Wetterskip Fryslân zet dinsdag het Woudagemaal in Lemmer in werking om overtollig water af te voeren van de Friese boezem. Dit is nodig omdat er de afgelopen dagen veel regen is gevallen.
Lees meer over
De Fryske Marren

Het stelsel van meren en vaarten in Friesland krijgt het ook de komende dagen nog flink te verduren, want er valt vermoedelijk weer veel neerslag. Door de harde wind zijn de mogelijkheden om water af te voeren naar de Waddenzee beperkt, door de hoge waterstanden. Het Woudagemaal pompt het water weg richting het IJsselmeer.

De afgelopen week is er ongeveer 70 millimeter neerslag gevallen in Friesland. Normaal valt een dergelijke hoeveelheid verspreid over een maand.

Vanwege de droge zomer, neemt de nog droge grond de regen voor een deel op. Maar omdat de bovenste bodemlaag bij een dergelijke grote hoeveelheid neerslag in korte tijd verzadigt, voeren de poldergemalen overtollig water af naar de boezem, het stelsel van meren en vaarten. Hierdoor stijgt de waterstand op de Friese boezem en is extra afvoer nodig.

Stoomketels opgestookt om gemaal te laten draaien

Wetterskip Fryslân regelt de waterstand in de Friese boezem door bij veel neerslag water via spuisluizen te lozen naar het Lauwersmeer en de Waddenzee. Daarnaast pompt het waterschap water met het elektrische Hooglandgemaal (Stavoren) naar het IJsselmeer en met gemaal De Heining (bij Marrum) naar de Waddenzee.

Het waterschap zet het Woudagemaal nog af en toe in om het Hooglandgemaal te ondersteunen. Bij hoge waterstanden op de zee, bijvoorbeeld door harde wind richting het land, kan het waterschap beperkt spuien en is extra pompcapaciteit nodig. Het Woudagemaal pompt overtollig water naar het IJsselmeer.

De voorbereidingen in het Woudagemaal in Lemmer zijn ondertussen gestart. De machinisten stoken de stoomketels op totdat er voldoende druk is opgebouwd om het gemaal te laten draaien. Dit zal naar verwachting dinsdag eind van de middag gebeuren.

Nieuws

Meest gelezen