Wijkvereniging de Wyldehoarne maakt een doorstart

Wijkvereniging de Wyldehoarne maakt een doorstart

Even leek het erop dat wijkvereniging de Wyldehoarne in Joure zou ophouden te bestaan. Een aantal bestuursleden stapte op, en voor een nieuw bestuur leek weinig animo te zijn. Dat zou het einde betekenen van de vereniging.

Tijdens de vergadering waarin de opheffing zou worden geregeld, stond echter een groepje bewoners op dat de vereniging niet verloren wilde laten gaan. Wyldehoarne is een wijk in opbouw en er is nu en in de toekomst sprake van grote projecten met betrekking tot de leefbaarheid en (verkeers)veiligheid in de wijk. Zoals de vervanging van de grote fietsbrug en de ontwikkeling van het nieuwe wijkdeel aan de oostkant. De wijkvereniging behartigt belangen van de bewoners en vormt een belangrijke schakel met de gemeente, waardoor wijkbewoners een stem kunnen hebben in deze zaken.

Flyer Kordaat werd een actie opgezet om bestuursleden te werven. Bij alle woningen in de wijk werd een flyer in de bus bezorgd, waarin bewoners werden opgeroepen zich aan te melden. Ook op Facebook werd een actie opgezet. Met succes, want anderhalve week na de actie kon al een nieuw bestuur worden benoemd: Sipke van der Meulen (voorzitter), Janny Tymstra (secretaris) en Jan Henk Ploegstra (penningmeester). Ook hebben verschillende bewoners zich aangemeld die het bestuur willen ondersteunen met hun specifieke deskundigheid en ervaring.

De wijkvereniging kan dus doorstarten met een nieuw elan. Het nieuwe bestuur roept wijkbewoners van Wyldehoarne op om lid te worden, om zo de vereniging extra draagvlak te geven. Leden worden op de hoogte gehouden van belangrijke zaken die in de wijk spelen, en hebben via de ledenvergadering ook een directe stem. Aanmelden kan via bestuur@dewyldehoarne.nl.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Fryske Marren