Werkstraf voor Jouster omdat hij als lid 1040 euro van dweilorkest de Jouster Skomkoppen verduisterde

Omdat hij 1040 euro van dweilorkest de Jouster Skomkoppen had verduisterd, moet een 52-jarige man uit Joure van de rechtbank een werkstraf van zestig uur uitvoeren.

Rechtbank Leeuwarden. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Rechtbank Leeuwarden. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

De leden van het in januari 2018 opgerichte dweilorkest hadden de man het bedrag in contanten toevertrouwd om daar nieuwe shirts en jasjes van te betalen. Vrijdagmiddag moest de Jouster zich verantwoorden voor de rechter.

De shirts werden half mei geleverd, maar de jasjes lieten maar op zich wachten. Toen de leverancier een van de muzikanten vroeg wanneer de jasjes werden opgehaald, kregen de leden argwaan. De geldbewaarder had namelijk steeds gezegd dat de leverancier het te druk had.

Forse schulden

In september konden de jasjes alsnog worden geleverd nadat de leden nogmaals 85 euro per persoon hadden overgemaakt. Aanvankelijk beweerde de verdachte dat het geld, dat hij bewaarde in een potje in de keuken, zomaar verdwenen was. Later bekende hij dat hij het voor zijn eigen boodschappen had gebruikt. Hij kampte met forse schulden.

Het dweilorkest kwam een betalingsregeling met de verdachte overeen. Zijn trombone werd verkocht voor 125 euro. In februari 2020 was nog steeds maar 290 euro terugbetaald. Omdat het dweilorkest al een poos niks gehoord had van de verdachte, besloten de leden aangifte te doen.

,,Is er later niks meer terugbetaald?’’, vroeg rechter Jolanda Lootsma. ,,Ik had de middelen even niet’’, zei de verdachte. ,,Nou ja, even...’’, wierp de rechter tegen. ,,Het is inmiddels alweer anderhalf jaar geleden. Ik kan me zo voorstellen dat u zich daar toch niet lekker bij voelt.’’ Ze vroeg of de verdachte zijn bewindvoerder over deze schuld had geïnformeerd, maar dat bleek niet het geval. ,,Uit schaamte’’, zei de Jouster.

Lekke band

Dat laatste was overigens niet de reden dat hij zich vrijdagochtend per telefoon afmeldde voor de zitting, aldus de verdachte. ,,Ik had serieus een lekke band.’’ Geveinsd of niet, Lootsma leek hem tegemoet te komen. ,,Dan heb ik daar een fout gevoel bij gehad.’’ Zij had de verdachte bevolen alsnog naar de zitting te komen, desnoods met alternatief vervoer.

Officier van justitie Thea Pitstra vond het heel jammer dat de verdachte het vertrouwen van de orkestleden zo had beschaamd en eiste een werkstraf van zestig uur en terugbetaling van de resterende 750 euro. Rechter Lootsma oordeelde conform de eis.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Fryske Marren
Rechtbank