Werkgroep dorpshuis en school Bakhuizen oneens over samengaan

Een werkgroep die bekijkt of de school en het dorpshuis in Bakhuizen onder een dak kunnen, vindt dat er onvoldoende is gekeken naar mogelijkheden tot samengaan.

FOTO

FOTO ANP

Zowel het multifunctionele centrum De Gearte als de school De Toekomst is toe aan vervanging of een grote onderhoudsbeurt. De overkoepelende schoolstichting, BMS, kreeg vorig jaar 135.000 euro om nieuwbouw of renovatie te onderzoeken. De school concludeert dat renoveren de beste oplossing is.

De stichting en de werkgroep spraken deze week in bij de gemeenteraad van De Fryske Marren. Die moet beslissen of de stichting geld krijgt voor de renovatie. Daarmee zou samengaan van de baan zijn.

Dat is tegen het zere been van de werkgroep, Bakhuizen ûnder ien dak, die juist onderzocht of het mogelijk was samen met de school in een nieuw gebouw te komen. Volgens Douwe Boonstra van de werkgroep heeft de school onvoldoende zijn oor te luister gelegd bij de groep.

'Wat wy hiel graach wolle is dat de skoalle folle mear in ûnderdiel wurdt fan it doarp'

Suzanna Bekkema van de werkgroep zegt dat het samengaan van de school en het dorpshuis zou zorgen voor meer sociale cohesie, waarbij jong en oud dichter bij elkaar komen. ,,Wat wy hiel graach wolle is dat de skoalle folle mear in ûnderdiel wurdt fan it doarp.’’ Bovendien zou samengaan financiële voordelen hebben.

Dominicus Hooghiemstra, directeur strategie en onderwijs van de schoolstichting BMS, zegt om meerdere redenen niet samen te willen. Hij is onder meer bang dat nieuwbouw zou betekenen dat er minder vierkante meters voor de school beschikbaar zijn dan nu het geval is. De vierkante meters bij nieuwbouw worden volgens hem namelijk ,,op basis van het leerlingenaantal exact bepaald. ,,Daarmee verliezen we heel veel vierkante meters.’’

Ook de huidige locatie is volgens hem prima. ,,Ouders hebben ons ook steeds aangegeven: wij willen dat jullie op deze plaats blijven. Dat is een mooie plek.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Fryske Marren